'Een diervriendelijk gehouden kip is slechter voor het milieu dan een reguliere kip.' In ons dossier Megastallen publiceerden we inmiddels meerdere artikelen over de tegenstelling tussen dierenwelzijn en milieu in de pluimveesector. Stallen waar dieren meer ruimte hebben om te bewegen en rondscharrelen in een laag strooisel stoten ook meer ammoniak en fijn stof uit. Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van omwonenden van deze diervriendelijke stallen. Wat merken zij van deze uitstoot?

Biologisch ei

Neem het biologische ei. Dat krijgt de maximale 3 sterren van de dierenbescherming. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit keken naar de uitstoot van deze relatief blije kippen: ‘Op basis van de beschikbare kennis is de verwachting dat in de biologische houderij de emissies van ammoniak en fijnstof (per dierplaats per jaar) hoger zijn.’ De grootste toename van de uitstoot van de pluimveesector kwam met het verbod op de legbatterij en de overgang naar de scharrelkip. Die stoot beduidend meer fijnstof en ammoniak uit dan de kip die in een kooi wordt gehouden. Volgende week meer over de uitstoot van biologische eieren op onze site.

Uitgelicht

De kippen van pluimveebedrijf Wisserhof mogen weer naar buiten. (bron: ANP) /

Expert: dierenwelzijn gaat ten koste van volksgezondheid

Een diervriendelijk ei blijkt dus slechter voor het milieu en daarmee voor de volksgezondheid. Uit recent onderzoek van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat longklachten toenemen in de omgeving van veehouderijen.

Makers