Eind december 2018 werden de cijfers bekend: de Nederlandse binnenvaart voert in Europa nog steeds de top aan. 'The blue road' verricht 33% van de totale vervoersprestatie over het water. De binnenvaart is samen met het treinvervoer ook de groenste verkeersmodaliteit. Toch moet ook de binnenvaart verder vergroenen.

Overheid is rem op vergroening binnenvaart

In november 2017 maakten wij een uitzending over de vergroening van de binnenvaart. Daaruit bleek dat veel eisen onduidelijk waren, er geen rekening gehouden werd met de levensduur van scheepsmotoren, er geen financieringsfonds is en een methode die vanuit de sector zelf kwam om uitstoot-eisen te meten geen steun kreeg.

Naar aanleiding van die uitzending diende D66 Tweede Kamerlid Sienot een motie in die met meerderheid van stemmen werd aangenomen. Maar een jaar later blijkt dat er niets van die motie terecht is gekomen.

Te horen zijn: Hans Hulsker PTC, Sunniva Fluitsma ASV, Erwin Tijssen Koninklijke BLN-Schuttevaer en Rutger Schonis, D66.