27 maart 2019

Polenflat kost winkeliers klandizie maar niet vanwege de overlast

Bekijk meer artikelen over: Werk en geld Bekijk meer artikelen over: Arbeidsmigranten

De winkeliers zijn niet blij met de voormalige seniorenflat waar nu veel Polen wonen. Ze missen hun oude trouwe klandizie.

De gemeente Vlaardingen probeert al jaren om Oost-Europese werknemers zo goed en kwaad als het gaat te huisvesten. Dat gaat niet altijd goed want veel burgers klagen over overlast. De gemeente erkent dat er op een aantal plekken woonoverlast is.

Bij seniorenflat De Valkenhof voert de gemeente zelf de regie; hier is 24 uur per dag een conciërge aanwezig. De gemeente vond het gebouw niet meer geschikt voor ouderen. Vanaf 2013 wonen daar arbeidsmigranten. Er zijn 130 woningen van 30 vierkante meter. Met maximaal twee bewoners per woning kunnen hier dus 260 mensen gehuisvest worden. Wij benaderden twee winkeliers uit de buurt, nadat een van onze bronnen vertelde dat de winkeliers waarschijnlijk wel positief zijn. Een volle flat koopt tenslotte meer dan een leegstaande flat, zo was het idee.

De winkeliers beleven dat heel anders. Beiden zitten op een korte strip ten westen en ten zuiden van de flat, op enkele honderden meters afstand van de flat. Het meest dichtbij zit Willem Nipius van Westwijk Optiek. Nipius legt uit dat door de komst van de Polen en daarmee het vertrek van de senioren zijn omzet gedaald is. De senioren liepen regelmatig bij hem naar binnen, en hij liep regelmatig naar de overkant toe om iets te herstellen. Dat is voorbij. ‘Soms komt er nog iemand met een zoon of dochter, maar ze hebben natuurlijk bij hun nieuwe huis een nieuwe optiek gevonden.’

Een financiële aderlating

Kortom, de komst van de Polen was een financiële ‘aderlating’. En het gaat volgens Nipius al jaren steeds slechter met de buurt. De toekomstplannen met De Valkenhof zijn wat dat betreft geen verbetering. Eind dit jaar gaat de flat tegen de vlakte en komen er eengezinswoningen. Nipius is winkelier en wil natuurlijk klandizie voor zijn zaak. En aan gezinnen heeft hij wat dat betreft niet zo veel. ‘Nou ik help iedereen graag, maar ouderen hebben vaker hulp nodig, dat is voor de winkel een beter publiek.’ En gezinnen zijn juist wat jonger. Hij heeft de gemeente gevraagd waarom er niet een seniorenflat voor terugkomt, want er zijn steeds meer ouderen, daar moet toch behoefte aan zijn. Maar dat wil de gemeente niet. ‘Zal wel economisch niet interessant zijn.’

Edwin Wapenaar, slager en voorzitter van de winkeliersvereniging Plein West even verderop, heeft een vergelijkbaar verhaal. De komst van de Polen heeft tot andere passanten op de winkelstrip geleid, vertelt hij. ‘Je merkt dat het percentage Polen veel groter is geworden. Er zitten hier nu ook een paar Poolse winkels. Ze komen meer met de auto en dat verhoogt de parkeerdruk. En dat gaat dan ten koste van de bereikbaarheid.’

De overlast valt nu reuze mee

Over de overlast waar je zo vaak van hoort, ook in Vlaardingen, klagen de winkeliers niet. Ja, in het begin in 2012. Ineens stonden er 20-25 auto’s van het uitzendbureau op de parkeerplaats. Nipius: ‘Daar word je niet vrolijk van. Daar verlies je klandizie aan. Nu valt de overlast reuze mee.’ Hij begrijpt wel dat er klachten zijn over Polen, maar of je nu 200 Polen of 200 jonge Nederlanders in een flat zet, er ontstaat onenigheid. Daar moet je reëel in zijn.

Blijkbaar is het bij de flat goed geregeld. Er is 24 uur per dag een conciërge. Er is controle op drank- en drugsgebruik in en om het complex én op rijgedrag en parkeren. En er is controle op zwerfvuil. Ook moeten alle bewoners op hetzelfde tijdstip naar het werk gaan en thuiskomen. Een wijkbewoner die zeer kritisch is over overlast van Oost-Europeanen elders in de stad, en ook wel wat twijfels heeft over het toezicht van de conciërge hier, zegt dat het bij De Valkenhof juist rustig is.

De Nederlanders lok je niet met een Poolse zaak

Volgens opticien Nipius zijn er meer redenen voor de afnemende klandizie. Internet bijvoorbeeld. En mensen lopen niet meer zo maar een paar winkels af, ze komen voor gerichte aankopen. Voor een winkelcentrum is het daarom extra belangrijk dat de loop er op één of andere manier in blijft. Maar ja. ‘De aanloop bij de Poolse supermarkt is goed hoor, maar die komen niet naar mij toe.’

Wapenaar is zelfs gaan overleggen met de gemeente over de Poolse supermarkt. Want dat is geen trekker van het Nederlandse publiek waar hij en zijn Nederlandse collega’s het van moeten hebben. Maar de gemeente kan alleen bij hele grote winkels ingrijpen. Beide ondernemers gaan gewoon door. Nipius: ‘We zitten er al 54 jaar. Mijn vader is begonnen op de strip om de hoek waar Wapenaar zit. Ik ga niet weg. Op een nieuwe plek weet je ook niet hoe het gaat.’