15 maart 2018

Reactie op uitzending over duurzame beloftes: ‘Waarom niks over kernenergie?’ We leggen het uit

Bekijk meer artikelen over: Klimaat en duurzaamheid Bekijk meer artikelen over: Klimaatconflict in de polder

Een aantal mensen vraagt zich na onze uitzending af waarom we het niet hebben over kernenergie en andere alternatieven. We leggen die keuze graag uit.   

We hebben veel positieve reacties gekregen op onze uitzending over de beloftes van lokale politieke partijen om energieneutraal te worden. Die belofte kunnen ze alleen houden als ze naast enorme besparingen heel veel windturbines en zonneweides aanleggen. Maar die concrete plannen zijn nauwelijks in politieke partijprogramma’s te vinden. Veel ambities maar weinig daden dus. 

Twee complimenten vielen me op: Maya van der Steenhoven, de initiator van de campagne 'Van Gas Los', twitterde: ‘Elk nieuw aankomend raadslid met een duurzame ambitie zou deze uitzending moeten kijken!’ Een aantal deskundigen uit de wereld van de energie en klimaat zag haar eigen analyse (deels) bevestigd met ons verhaal over wat energiepublicist Remco de Boer op twitter ‘hemeltergende hypocrisie’ noemde.   

Een ander maar gelijksoortig compliment kwam van journalist Stefan ten Teije: ‘Eigenlijk zou iedere lokale journalist #demonitor terug moeten kijken. Hier gaat het de komende week om: politieke partijen tot keuzes dwingen. Niet weg laten komen met mooie babbels.’ Inderdaad komt de uitzending voort uit het idee iets te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. We wilden geen obligaat rondje langs de velden maken, maar politici op inhoud kritisch bevragen. Dan zijn de interviews ineens een stuk scherper.   

Warme trui

Kritiek was er ook, bijvoorbeeld van de heer Klokman uit Friesland. Hij vond het een bijzonder goede uitzending, maar de vervuiling en energieverspilling van mensen zelf bleef geheel buiten beeld. Klokman is 85 jaar, heeft een auto die al 35 jaar oud is, maar laat die zelfs met regen meestal staan en trekt gewoon een regenbroek aan. De kachel houdt hij laag en hij laat het niet bij één warmetruiendag, maar doet dat de gehele winter. Goed punt natuurlijk, maar ik heb hem uitgelegd dat wij ons specifiek op de gemeentepolitiek richtten, en dan past dit er niet bij. 

Kernenergie

We hebben ook een aantal reacties binnen over het negeren van kernenergie. Neem Joris van Dorp, op Twitter altijd kritisch over de zijns inziens eenzijdige aandacht voor duurzame energie. Hij was toch enthousiast over onze uitzending omdat die volgens hem laat zien hoe ‘volslagen krankjorum’ het is volledig op groene energie te draaien: ‘Met slechts één kerncentrale van 3,2 GW maak je al schone stroom voor álle Nederlandse huishoudens.’ Bert van Dijk, energieredacteur van het Financieel Dagblad, vraagt zich zelfs af of onze uitzending niet ‘regelrechte reclame’ is voor kernenergie, want dat kost minder ruimte dan de windturbines en zonnepanelen, en is volgens Van Dijk 100% schoon.

Ook in de mailbox vinden we pleidooien voor kernenergie, bijvoorbeeld van de Dutch Young Generation, een nucleaire jongerenvereniging die vindt dat nucleaire energie onderdeel moet zijn voor de oplossing van de klimaatproblematiek.   

Waarom zit kernenergie niet in onze uitzending? Omdat de deskundigen die wij hebben geraadpleegd dat niet genoemd hebben als een duurzame techniek die op korte termijn veel kan opleveren en dus een rol zou moeten spelen in de gemeentepolitiek. Wij kunnen ons daar iets bij voorstellen: radioactief afval is een bekend probleem. Daarnaast hoorden wij dat geen bank in kernenergie wil investeren. Tegelijkertijd erkennen we dat we ons niet in kernenergie hebben verdiepd, ook al zijn er voor de uitzending twee tips over binnengekomen. Daarom wil ik hier ook geen oordeel geven over claims dat kernenergie CO2-neutraal is, relatief goedkoop zou zijn en dat zelfs het afvalprobleem te overzien is.   

Innovatie

Misschien geldt hier wat voor allerlei andere aangedragen innovaties als aardwarmte, thorium en zonne-energie uit zonnige landen geldt: ons verhaal gaat over technieken die nu concreet veel energie kunnen leveren. Wat de toekomst brengt weten we niet. Dit is wat hoogleraar Loorbach hierover zei:   

‘Wachten op innovaties is een excuus om niet echt te veranderen. Ja er valt nog veel te innoveren, maar er wordt vooral snel geinnoveerd als er markt ontstaat. Mensen noemen vaak dingen die de volgende generatietechnologie zijn. Dan praat je over twintig, dertig jaar verder. En als we naar het Akkoord van Parijs kijken dan hebben we die tijd gewoon niet om op thoriumcentrales te wachten. Dus we zullen met de huidige technologie al een heel eind moeten komen. In die zin kan je zeggen dat wind ook een soort transitietechnologie is. Uiteindelijk gaan we naar hele andere energievormen, maar voor nu zullen we het met zon en wind moeten doen.’   

Er waren nog veel meer reacties. Zo bepleit iemand ‘minder mensen’. Er zijn ook mensen die betwijfelen of we van fossiele energie af kunnen/moeten. Zij zien meer in investeringen om die vieze technologie verder te verschonen. ’Wellicht handig om met een paar knappe koppen uit te vinden hoe om te gaan met de productie van CO2.’