6 december 2018

Staatsbosbeheer start volgende week met afschieten van ruim 1800 edelherten

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Wilde natuur in Nederland

De rechter heeft geoordeeld dat ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen mogen worden afgeschoten. Vorige week poogden drie dierenbeschermingsorganisaties met een spoedprocedure afschot af te wenden. Maar de rechtbank is het eens met de provincie Flevoland dat een situatie als vorige winter moet worden voorkomen. ‘Toen stierf een grote groep edelherten in de Oostvaardersplassen aan voedselgebrek en dat leidde tot grote maatschappelijke onrust’, oordeelt de rechter. Met de uitspraak mag het aantal dieren terug worden gebracht tot 490 herten.

Provincie treft voorbereidingen tot afschot

Staatsbosbeheer zegt voorbereidingen te treffen om volgende week al tot afschieten over te gaan. Minstens twintig edelherten per dag zullen moeten worden geschoten om de populatie dieren nog deze winter te kunnen uitdunnen. Er is nog maar weinig tijd. In april begint het vogelbroedseizoen en mag er niet meer geschoten worden. Volgens Joke Bijl, woordvoerder van Staatsbosbeheer, staat zorgvuldigheid voorop. ‘De dieren zijn in goede conditie en alert want het is nog vroeg in het seizoen. We moeten zien hoe het in de praktijk zal gaan. Uiteraard monitoren we ook hoe de vogels zullen reageren. Onze boswachters zullen ingrijpen als dat nodig is.’ Ook met de veiligheid zal rekening gehouden worden. Wandelpaden in de randgebieden zullen eventueel afgesloten worden voor publiek.

Inktzwarte dag

Marius Bouscholte van Stichting Dierbaar Flevoland is één van de partijen die de procedure tegen de provincie heeft aangespannen. ‘We zijn terneergeslagen. Het is een inktzwarte dag voor de Oostvaardersplassen. We zijn érg teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. Dat de maatschappelijke onrust en de acties van dierenactivisten nu leidt tot het afschieten van honderden herten vind ik in- en intriest.’  Volgens Bouscholte is er door de provincie onzorgvuldig en veel te snel gehandeld. ‘Jaren is er over gedaan om tot een goed beheerplan te komen voor de Oostvaardersplassen. Dit wordt nu in één keer van tafel geveegd.’ Ook zijn ze bang dat beschermde vogels zullen worden opgeschrikt door de schoten.

Geen twijfel aan de rechtmatigheid

Maar de rechter oordeelt dat ze niet twijfelt aan het deskundigenrapport van de provincie, die ten grondslag ligt aan de vergunning tot afschieten. ‘Doordat er minder gegraasd wordt zal het landschap wel veranderen, maar uit het rapport blijkt dat dit geen ernstige gevolgen zal hebben voor de beschermde vogelsoorten. Het staat ook voldoende vast dat de vogels níet worden gestoord door de herten die op de vlucht slaan bij het afschieten.’ 

Auteurs

M.G.

Miranda Grit

Verslaggever