Wilde natuur in Nederland

Wat moeten we met de wilde natuur in Nederland? In de Oostvaardersplassen heeft de rechter geoordeeld dat de mens mag ingrijpen: naar alle waarschijnlijkheid worden komend jaar 1800 edelherten afgeschoten. Het einde aan het laatste stukje wilde natuur in Nederland.

Ook in Limburg is inmiddels de bever onderwerp van heftige discussies. Een zwaar beschermde diersoort maar een aantal probleembevers brengt door hun geknaag de waterveiligheid in gevaar. Ook hier is toestemming om de beestjes af te schieten. En dan is er uiteraard de oprukkende wolf uit het oosten van Europa. Elk moment kan een roedel wolven zich hier vestigen. Maar is dat gewenst? Steeds vaker ontstaat er maatschappelijk onrust en ophef over hoe we omgaan met de dieren in de natuur. Actievoerders, dierenbeschermers en politiek bestoken elkaar met rechtszaken over het te voeren beleid en het welzijn van de dieren. Moeten we de natuur haar gang laten gaan of niet?

Makers