Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid (CU) gaat optreden tegen homeopaten die een onbewezen alternatief voor vaccineren aanbieden. Hij vindt dit ‘onwenselijk’, en stelt dat dit kan leiden tot ‘onnodige gezondheidsschade bij kinderen’. Hij wil van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weten of zij bevoegdheden mist om op te treden. Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen van VVD en SP over onze uitzending over vaccinaties.

In deze uitzending lieten we zien dat deze middelen, homeopathische profylaxe (hp) genaamd, door tal van homeopaten en door de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) worden aangeboden als ‘aantoonbaar bewezen’ alternatief voor vaccineren, maar dan zonder vervelende bijwerkingen. Het gaat om korrels met een vrijwel oneindige verdunning van bijvoorbeeld de ziekteverwekker.

Inspectie

In Nederland mogen voor homeopathische middelen geen medische claims worden gedaan omdat de werkzaamheid niet is aangetoond. De homeopaten doen een medische claim, onder meer door te stellen dat hp ‘aantoonbaar’ even goed werkt tegen infectieziekten als regulier vaccineren. Toch liet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eerder aan De Monitor weten niet op te kunnen treden tegen de aanprijzing van hp door homeopaten omdat de middelen niet bij naam genoemd worden maar bij de algemene term ‘homeopathische profylaxe’. De inspectie: ‘Zolang er alleen in algemeenheden over homeopathische behandelingen en geneesmiddelen wordt gesproken, hebben wij geen mogelijkheden om te handhaven.’

Uitgelicht

Voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / De Monitor

Kinderartsen willen actie van inspectie tegen homeopathisch ‘vaccineren’

Volgens Blokhuis heeft de inspectie verschillende mogelijkheden om op te treden. ‘Het is niet toegestaan om onbewezen medische claims te doen voor geneesmiddelen en dus ook niet voor homeopathische producten.’ Blokhuis wijst onder meer op de Geneesmiddelenwet, op basis waarvan de inspectie kan optreden ‘ter voorkoming van schade aan de volksgezondheid of als er reclame wordt gemaakt voor een ongeregistreerd geneesmiddel’. Hij stelt met de inspectie te gaan overleggen ‘of zij meer handvatten nodig heeft om onjuiste informatie over vaccineren aan te pakken’.

Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelde eerder in tien zaken dat de betreffende homeopaten de aanprijzing van hp van hun site moesten verwijderen omdat deze 'misleidend' en 'oneerlijk' zou zijn. Slechts één van hen verwijderde de aanprijzing volledig van de website. De RCC stelde de inspectie op de hoogte van de zaken maar die greep niet in. Blokhuis schrijft nu dat de inspectie opnieuw in gesprek zal gaan met de RCC.

Canada

Blokhuis wil ook – naar Canadees voorbeeld – onderzoeken in hoeverre een waarschuwing op de verpakking van de middelen geplaatst kan worden. In Canada wordt verplicht bij homeopathische profylaxe vermeld: ‘Dit product is geen vaccin, noch een alternatief voor vaccinatie. Er is niet aangetoond dat dit product infectie voorkomt. Health Canada raadt het gebruik bij kinderen af en adviseert dat uw kind alle routinematige vaccinaties krijgt.'

Blokhuis gaat met minister Bruins (Medische Zorg en Sport) onderzoeken ‘in hoeverre het mogelijk is om een dergelijke boodschap toe te voegen aan homeopathische middelen.’

Expertteam

Blokhuis zet op meerdere fronten in om de dalende vaccinatiegraad een halt toe te roepen. Zo kondigde hij afgelopen maand al aan dat hij een team van experts samen gaat stellen dat ‘misvattingen over vaccinaties actief gaat weerleggen, onder andere op social media’.

Makers