5 december 2020

Tien jaar lang illegaal geschoten op bosperceel Politie Fryslân

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Giftige grond

Op een schietterrein van de politie Fryslân is tien jaar lang de wet overtreden. Meerdere leden van schietvereniging SV Drachten bevestigen dat zij tussen 1994 en 2004 schoten op de politieschietbaan in Katlijk. De politie, de verantwoordelijk eigenaar van het terrein, had hier geen milieuvergunning voor. Ook trainde de politie er met diensthonden terwijl dit volgens de gemeente ook niet was toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van De Monitor en Follow the Money naar de verkoop van het voormalig schietterrein. 

Het schietterrein in Katlijk, een dorp aan de rand van Heerenveen, werd tussen 1969 en 1994 door de politie gebruikt voor trainingen met wapens en politiehonden. Wanneer de politie na het staken van de schietactiviteiten het terrein verder wil gebruiken voor de hondentrainingen, schrijft de gemeente in 1995 ‘niet wederom een overlast-veroorzakende activiteit toe te staan’, ten behoeve van de rust in de omgeving. Dat blijkt uit archiefstukken van de gemeente Heerenveen. Geen blaffende honden en ook geen knallende wapens meer dus. Toch heeft de politie Fryslân het terrein daarna nog tien jaar zonder vergunning verhuurd aan een schietvereniging. Ook de hondentrainingen gingen nog gewoon door.  

Meerdere leden van de schietvereniging SV Drachten bevestigen aan De Monitor en Follow the Money dat zij tussen 1994 en 2004 schoten op het terrein van de politie. Iedere woensdag en zaterdag, behalve in de winter. Ze gebruikten het terrein van de politie Fryslân, die verantwoordelijk was voor de vergunning. In 2004 verplaatst de vereniging hun schietactiviteiten naar het nieuw geopende schietsportcentrum in Drachten. De beheerder van het nieuwe schietcomplex laat weten: “Ik ben in 2003 lid geworden en ik heb daar (op het terrein van de politie in Katlijk, red.) zeven keer geschoten, dat heb ik nagekeken.”  

Ontkenning

Geconfronteerd met onze bevindingen ontkennen zowel de gemeente als de politie dat er na 1995 nog geschoten is op het terrein. In een schriftelijke reactie zegt een woordvoerder van de politie: “Of en tot hoe lang de plaatselijke schietvereniging SV Drachten van de locatie gebruik heeft gemaakt hebben wij niet precies kunnen achterhalen, maar het lijkt ons erg onwaarschijnlijk dat de SV Drachten na 1995 dit terrein nog heeft gebruikt als schietbaan.” Wel erkent de politie tot 2005 zonder milieuvergunning getraind te hebben met politiehonden.

Ook wethouder Jaap van Veen, verantwoordelijk voor vergunningverlening en toezicht bij de gemeente Heerenveen, zegt niet op de hoogte te zijn van schietactiviteiten na 1995. Maar mocht het tegendeel blijken dan zou dat “een zeer kwalijke zaak” zijn. Van Veen: “Dan is er sprake geweest van illegale activiteit.” 

Onderzoek

De zaak kwam aan het licht doordat de nieuwe eigenaar van het bos duizenden loden kogels en circa dertig hondenlijken vond. En dat terwijl het terrein door de politie was gesaneerd. De eigenaar, Marko de Vries, kocht het bos eind 2017 van de politie om er sportactiviteiten te organiseren voor kinderen met een beperking. Een paar maanden na de koop, en na de vondst van de kogels, doet de GGD onderzoek. Die spreekt van een ‘ernstig verontreinigd’ bosperceel en adviseert er geen kinderen te laten spelen. De Vries wil dat de politie het bos alsnog laat saneren of het terrein terugkoopt.

Hoe kan het dat een oud-schietterrein door de politie wordt verkocht als schone natuur, terwijl het in de praktijk vol ligt met loden kogels? Waarom is het terrein nooit goed schoon gemaakt? En welke dubieuze rol speelt de politie in deze zaak?

Kijk maandag naar de uitzending van De Monitor om 22.15 uur op NPO 2 en lees dan ook het uitgebreide verhaal op Follow the Money.

Auteurs

S.G.

Silvia Geurts

Redacteur