9 oktober 2016

Vakbonden over enquête ambulancezorg: ‘Het wordt tijd dat er naar ambulancepersoneel wordt geluisterd!’

Bekijk meer artikelen over: Gezondheid en zorg Bekijk meer artikelen over: Spoedzorg

Volgens 85,6 procent van de ambulancemedewerkers en meldkamercentralisten krijgen ambulanceritten in zijn of haar regio te vaak een onterecht hoge urgentie. Dat blijkt uit een enquête onder 640 medewerkers in de ambulancezorg die wij hielden voor ons dossier Spoedzorg. Veel medewerkers geven aan dat door het rijden op ‘niet ambulancewaardige ritten’ de beschikbaarheid van ambulances en personeel onder druk staat. We vragen de vakbonden om een react

Opleiden van kwalitatief personeel

Volgens de vakbonden zijn deze problemen ontstaan door de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Bovendien is er te weinig geïnvesteerd in het opleiden van goed geschoold personeel. Marco Dons, bestuurder Zorg bij CNV: ‘Een doorgevoerde preventieve gedachte en werkwijze waardoor er meer ambulances rijden is op zich goed voor de kwaliteit van zorgverlening. Maar daar moet het aantal ambulances dan wel op worden aangepast. Dat had men van tevoren moeten zien aankomen. Personeel is een probleem, er zijn te weinig mensen opgeleid. Vaak stromen mensen door vanaf een spoedeisende hulp (SEH). Daar doen ze veel ervaring op om later op een ambulance kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Maar ook bij de SEH’s in Nederland kampen ze met een tekort aan personeel. En dat heeft gevolgen voor de ambulancezorg.’

Luister naar expertise medewerkers

Volgens de vakbonden toont de enquête grote betrokkenheid en zorgen onder het ambulancepersoneel aan. Fred Seifert, bestuurder Zorg van FNV: ‘Het wordt tijd dat er naar deze medewerkers wordt geluisterd!’ Pogingen en experimenten om met middelen, zoals het gebruik van ICT-systemen op de meldkamers, de beperkte beschikbaarheid van mensen en van ambulances toch optimaal in te zetten hebben volgens hem een tegenovergesteld effect. Seifert: ‘Meldkamers dienen (weer) door bekwame professionals bemand te worden. Zij zijn niet te vervangen door ICT-systemen. Nu worden ambulances te vaak onnodig op pad gestuurd.’

Hij roept de verantwoordelijke minister op om in te grijpen. ‘Wij zeggen stop deze experimenten met ICT-systemen op de meldkamers. Goed functionerende regionale meldkamers zijn nu dringend nodig!”

Auteurs

Y.V.

Yvonne Verkaik

Redacteur