Marjolein de Graaff strijdt al 4 jaar tegen de plannen van de gemeente om een industrieterrein te realiseren in Wijkevoort bij Tilburg. Na vele spandoeken, raadsvergaderingen en bezoeken van wethouders, vecht ze nu een juridische strijd bij de Raad van State die vooral gaat over de stikstofuitstoot.

“Toen ik mijn beroepsschrift op de bus had gedaan, dacht ik: nu heb ik echt alles gedaan om de plannen te stoppen.” Marjolein verzet zich, samen met haar partner Stan Maessen en vele anderen, tegen de komst van een industrieterrein van ruim 40 hectare groot, dat valt binnen een nog te ontwikkelen gebied van 80 hectare groot, in het Tilburgse Wijkevoort.

Verdozing van Nederland

Omwonenden in verzet tegen ‘blokkendozen’: ‘Geen logische plek voor een groot distributiecentrum’

Ze ziet het niet zitten dat er grote pakhuizen bij haar in de buurt komen te staan. Tilburg staat al vol met dit soort warenhuizen, meestal in de vorm van grote ‘blokkendozen’. Waarom dan ook nog deze weilanden opofferen, vraagt ze zich af. “Wanneer is het eens genoeg?”

In verzet
“We hebben veel raadsleden aan tafel gehad en door het gebied geleid, allerlei acties gevoerd, spandoeken gemaakt, wethouders thuis ontvangen, artikelen geschreven, bij raadsvergaderingen ingesproken”, vertelt Marjolein. “Alles om maar invloed uit te oefenen op de plannen.”

Bekijk de tv-uitzending

De Monitor

Hoe stoppen we de 'verdozing' van Nederland?

We spreken Marjolein voor ons lopend onderzoek naar de uitbreiding van grote distributiecentra in Nederland. Eind 2019 toen we deze Brabantse locatie bezochten voor een eerdere tv-uitzending van Pointer (toen nog De Monitor) over de ‘verdozing’ van Nederland, vroegen we wethouder ruimtelijke ordening, Berend de Vries indertijd, waarom het industrieterrein juist daar gepland was. “Het ligt langs de snelweg A58 en een belangrijke ontsluitingsweg. En aan de andere zijde ligt ook een bedrijventerrein”, aldus De Vries. “Maar er zijn ook plekken waar we in natuur en natuurontwikkeling investeren.”

Kerk- en steenuilen
In de huidige plannen zijn er ecologische verbindingsstroken en is er een nieuw leefgebied voor de uilen gepland. “Er leven hier 8 beschermde diersoorten, zoals de kerkuil, steenuil, diverse vleermuizen, marterachtigen, vinpootsalamander en allerlei weidevogels waaronder de patrijs”, aldus Marjolein die desondanks het geplande nieuwe groen vreest voor hun voorbestaan in het gebied. “De meeste van deze dieren leven op en rond boerenerven. Maar de boerderijen worden met de komst van het industrieterrein straks gesloopt.”

Het past niet in het landschap

Marjolein de Graaff

Marjolein vindt dat er veel meer gebouwd kan worden op bestaande bedrijfsterreinen en ziet het nut er niet van in om weer een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen. “Het past niet in het landschap”, zegt ze. “Ik zou dit gebied liever een agrarische en recreatieve bestemming geven.”

Stikstof
Maar het is niet eenvoudig om de bestaande bouwplannen nog te wijzigen. De provincie Noord-Brabant, die eerder dit jaar aangaf de regels voor uitbreiding van grote distributiehallen verder aan te scherpen, heeft Tilburg aangewezen als een van de locaties om nog wel uit te breiden.

Bevoorrading voor online shoppen

Logistiek vastgoedinvesteerder: ‘Integreer distributiecentra in de maatschappij’

Grote distributiecentra zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Maar het is onwenselijk om enorme ‘blokkendozen’ neer te zetten, vindt deze vastgoedinvesteerder.

Toch besloot Marjolein niet om bij de pakken neer te gaan zitten. “De natuurvergunning is nog niet afgegeven, dus zijn we op zoek gegaan naar vormfouten bij de stikstofuitstoot, om die juridisch aan te kunnen vechten.” En zo kwam het dat Marjolein met onder meer bewonersorganisaties, lokale verzetsgroepen en andere individuen 11 beroepsgeschriften indienden bij de Raad van State. Ook de Belgische milieufederatie tekende beroep aan. Net over de grens ligt een Natura-2000 gebied, en volgens de milieufederatie zou daar onvoldoende rekening mee zijn gehouden in de plannen.

Bewoners van Sevenum willen de groene buffer tussen 'blokkendozen' en bebouwing behouden.

Bewoners protesteren tegen bouw megaloods, strijden voor het laatste groen

Bewoners van Sevenum willen de groene buffer tussen 'blokkendozen' en bebouwing behouden.

Om de stikstoofuitstoot te compenseren, zou de gemeente Tilburg een honderdtal koeien opkopen, maar volgens de Belgische federatie is dat onvoldoende omdat de gemeente zich zou beroepen op een oudere regel die in 2021 verworpen zou zijn door een Belgische rechter. En dat is niet het enige waar ze bezwaar op aantekenen. Er zijn meerdere punten, zoals de stikstofuitstoot die in de aanlegfase van het industrieterrein onvoldoende zou zijn meegenomen en een mestverwerkingsbedrijf waar nog geen rekening mee zou zijn gehouden.

Het is een strijd van de lange adem en of deze laatste juridische stap iets in beweging zet, daarover hoort Marjolein dit najaar waarschijnlijk meer, na de zitting van de Raad van State. “We hopen uiteindelijk dat het bestemmingsplan vernietigd gaat worden. Of dat gaat lukken, weet ik natuurlijk niet. Maar het lijkt me sterk dat de rechter al onze bezwaren ongegrond vindt.”

De tv-uitzending In opstand tegen logistieke ‘blokkendozen’, over de uitbreiding van grote distributiecentra is zondagavond 24 april te zien op NPO2.

Komt er een nieuw bedrijfsterrein bij jou in de buurt?

Komt er binnenkort een groot distributiecentrum bij jou in de buurt? Laat het ons weten, we zijn benieuwd naar je ervaring.

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Makers

Verslaggever / Redacteur