28 februari 2019

Verzakkende huizen op agenda in nieuwe gemeenten na uitzending

De gemeente Heerenveen sluit zich aan bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, waar huiseigenaren een beroep op kunnen doen als de fundering van hun huis verzakt. Gemeente Heerenveen is één van de 80 tot 90 gemeenten in Nederland waar dit probleem speelt. Tot nu toe zijn er slechts drie gemeenten aangesloten bij het fonds: Gouda, Zaanstad en Rotterdam.

1 miljoen huizen dreigen te verzakken, zo lieten we zien in de uitzending van afgelopen zondag zien: het gaat om één op de vier huizen die zijn gebouwd voor 1970. Het herstellen van een verzakte fundering kost een hoop geld: zo'n 50.000 tot 100.000 euro per fundering. Bij een bank is het moeilijk om het benodigde geld te lenen. Als je gemeente zich heeft aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, is het mogelijk om daar een lening voor af te sluiten. Die stap heeft Heerenveen nu gezet, op initiatief van de PvdA.

Ook in de gemeente Castricum staat het probleem van de verzakte huizen ineens op de agenda. ‘We kunnen zeker met het KCAF (het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, red.) in gesprek om te kijken of zij ons informatie kunnen geven over Castricum,’ zegt wethouder Paul Slettenhaar tegen Nieuwsblad Castricum. ‘Ik zal het snel consulterend in het college bespreken.’ Gaat Castricum zich ook aansluiten bij het fonds? Slettenhaar: ‘Dat is een vorm van cofinanciering, dat kan ik niet op eigen houtje beslissen, want daar draagt de gemeente ook aan bij. Het is eerst belangrijk dat we een goede informatiepositie krijgen.’

Gigadruk

Directeur Dick de Jong van KCAF zegt ‘gigadruk’ te zijn sinds de uitzending. Of na Castricum en Heerenveen er nog meer gemeenten zijn die het probleem oppakken, kan hij niet zeggen, omdat het om vertrouwelijke informatie gaat. In ieder geval zijn in Sliedrecht naar aanleiding van onze uitzending in de gemeenteraad vragen gesteld over bodemdaling in de Zuid-Hollandse plaats.

Kamervragen: heeft ministerie ook meldingen ontvangen?

Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA, heeft na het zien van de uitzending besloten om kamervragen te stellen. Hij wil onder meer van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken weten hoeveel meldingen het ministerie heeft ontvangen van ernstige funderingsproblemen en welke actie is ondernomen. Ook vraagt hij de minister of zij de mening deelt dat mensen moeten worden begeleid en geholpen bij de (financiële gevolgen van) funderingsherstel.

Al eerder dienden D66 en GroenLinks gezamenlijk twee initiatiefnota’s in met 62 voorstellen om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering. Zij willen dat de waterpeilen in veengebieden omhoog gaan.

Kijk hier de uitzending van afgelopen zondag terug over verzakte huizen.

Auteurs

J.M.

Judith Meulendijks

Redacteur