18 februari 2019

Verzekeraars vergoeden toch wel als je huis verzakt door droogte? Nou, nee dus

Wat doe je als je van de ene op de andere dag grote scheuren in je huis hebt die waarschijnlijk veroorzaakt zijn door de droogte? Dan bel je je verzekeraar. Dat deed ook Doreen Noord in Noordenveld. Zij heeft sinds de droge zomer enorme barsten in de muur. Maar zij kwam van een koude kermis thuis.

Waarom wordt haar schade niet vergoed? Haar verzekeraar Univé laat ons weten: ‘Vaak is grondverzakking een grootschalige gebeurtenis, waarbij meestal een groot aantal woningen beschadigd wordt. Voor individuele verzekeraars kan het schaderisico daarmee groter zijn dan ze kunnen dragen, waardoor ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen.’

Univé zegt verder: ‘Klimaatverandering is wel een thema dat de aandacht van Univé heeft. Samen met andere verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars wordt dit onderwerp en de schaderisico’s hieromtrent bestudeerd. In hoeverre dat zal leiden tot aanpassing van de premie en polisvoorwaarden in de toekomst is nog niet duidelijk.’

Verbond van Verzekeraars: ‘Het is geen plotselinge gebeurtenis’

Geldt dit voor alle verzekeraars? We bellen met het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Woordvoerder Oscar van Elferen laat ons weten dat de schade door een verzakt huis inderdaad vaak niet door je opstalverzekering vergoed wordt. Hij sluit niet uit dat er enkele verzekeraars zijn die het wel vergoeden.

Van Elferen: ‘De reden dat verzekeraars ervoor kiezen om dat niet te doen heeft met twee dingen te maken. Eén is dat het risico op verzakking in Nederland groot is en als het risico groot is dan is verzekeren daarvoor niet de oplossing. Ten tweede gaat het om een geleidelijk voorval, het is niet iets wat plotseling ontstaat en dat is ook reden voor de verzekeraar om dat uit te sluiten van de polis. Er zijn meerdere voorbeelden van: zo valt verkleuring door de zon ook meestal niet onder de dekking van de opstalverzekering.’

Waar kun je dan wel terecht? Uiteindelijk ben je zelf als huiseigenaar verantwoordelijk voor de gevolgen van de grondwaterstand onder je woning. Dus ook voor de schade aan je fundering door droogte draai je zelf op. Als je in de gemeente Gouda, Rotterdam of Zaanstad woont kun je wel een beroep doen op het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, waar je eventueel een lening kunt afsluiten.

Auteurs

J.M.

Judith Meulendijks

Redacteur