We dreigen huizen te bouwen op onhandige plekken, zoals in diepliggende polders of op zwakke gronden. Woningen kunnen dan verzakken of last krijgen van grondwater en daar draait de huiseigenaar voor op.

Dit zegt dijkgraaf en voorzitter van de Unie van Waterschappen Rogier van der Sande (Rijnland).  Hij is te zien in de uitzending "Waar gaan we bouwen?" van zondag 30 april.

Behalve huiseigenaren kunnen ook overheden hoge kosten krijgen, omdat straten wegzakken, rioleringsbuizen breken of er hogere dijken nodig zijn. “Die kosten moet je meewegen”, zegt Van der Sande over bouwen op dit soort locaties. Planmakers laten dat volgens hem alleen te vaak achterwege. “Daar willen we vanaf, dat de kosten naar de toekomst worden doorgeschoven.”

Polder

De waarschuwing klinkt nu minister Hugo de Jonge (Wonen) bijna een miljoen huizen wil bijbouwen. Hiervoor kijkt hij naar locaties binnen steden, zoals oude bedrijventerreinen. Maar ook naar weilanden bij steden.

Zo bouwt de minister bij voorkeur een grote wijk in de Gnephoekpolder, een uitloper van het Groene Hart ten noorden van Alphen aan den Rijn. De Zuid-Hollandse stad wil al jaren deze polder ontwikkelen en denkt zelfs aan een wijk met 10.000 huizen.

Maar het waterschap wijst ook op de risico’s. Zo ligt een deel van de grond 5 meter onder zeeniveau. Als je daar huizen bouwt, moet je extra maatregelen treffen voor de veiligheid. Ook bestaat een flink deel van de polder uit veengrond. Dat zal inklinken en dan kan er schade komen aan huizen en straten.

Volgens Van der Sande komen huiseigenaren mogelijk na 20, 30 of 40 jaar in de problemen als je geen rekening houdt met deze gevaren. De bouwers zijn er dan niet meer en de verleiding kan ontstaan om de risico’s niet mee te wegen. “Maar het helpt niet om dan die kosten niet in de berekening mee te nemen.”

Kijk hier de uitzending terug:

Bouwen in het weiland

Waar gaan we bouwen?

Provincie

In de Zuid-Hollandse polder staan overheden tegenover elkaar. Zo is de provincie Zuid-Holland tegen de bouwplannen. Volgens de provincie zijn er genoeg bouwlocaties nabij de polder waar ook nieuwe huizen kunnen komen, en is het dus niet nodig dit stuk van het Groene Hart te bebouwen.

Normaal gesproken heeft de provincie het laatste woord. Maar De Jonge is bereid de provincie te passeren. Uit een eerste verkenning zou blijken dat aan de randen van de polder de grond beter is voor woningbouw. Ook daar zijn maatregelen nodig, zegt het waterschap. Maar hier zouden 5500 woningen kunnen komen.

“Een woningbouwlocatie van 5500, dat is fantastisch om in deze tijd te hebben”, zegt De Jonge hierover tegen Pointer. Hij hoopt in overleg de provincie mee te krijgen, maar is bereid ook zijn bevoegdheid te gebruiken om een beslissing door te zetten. “Uiteindelijk hak ik de knoop door”, zegt hij. “En dan wordt er gebouwd.”

Minister Hugo de Jonge (Wonen)

Minister De Jonge wil woningbouw in polder doorzetten, ook bij verzet provincie

In Alphen aan de Rijn is de provincie tégen de bouw van een grote woonwijk in de Gnephoekpolder. Toch zet de minister de bouw door.

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Makers