Nederlandse bedrijfsartsen krijgen veel klachten over het werken in een kantoortuin, een open kantoorruimte met meer dan acht collega's. Dat blijkt uit een rondgang onder ruim negentig leden van de NVAB, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, gedaan door het KRO-NCRV programma De Monitor. Meer dan negentig procent zegt dat de werknemers die bij hen komen de kantoortuin als één van de oorzaken van hun verzuim noemen.

Geluidshinder (93%) en concentratieverlies (94%) worden door de werknemers genoemd als belangrijkste oorzaken van de klachten. Daarbij horen bedrijfsartsen vaak dat werknemers veel te veel prikkels ervaren in de kantoortuin, zoals collega’s die rondlopen. Ook wordt in een open vraag gebrek aan privacy regelmatig genoemd.

De klachten uiten zich vervolgens het meest in vermoeidheid (90%) en concentratieverlies (92%). Tachtig procent van de bedrijfsartsen hoort dat de werknemers stress ervaren in een kantoortuin en zestig procent noemt hoofdpijn. Ruim een derde (38%) zegt dat de werknemers burn-out noemen als gevolg van de kantoortuin.

Een aantal bedrijfsartsen meldt in een open vraag dat de reïntegratie van werknemers veel moeilijker verloopt als deze mensen worden teruggezet in de kantoortuin.

Oplossingen?

De ondervraagden geven aan dat werknemers weinig invloed hebben op de inrichting van hun werkplek. Ruim zeventig procent vindt dat werknemers onvoldoende mogelijkheden hebben om zich tegen een kantoortuin te verzetten en een aanpassing af te dwingen. Ongeveer eenzelfde aantal heeft niet de indruk dat bedrijven voldoende tegemoetkomen aan alternatieve werkplekken, zoals een concentratieplek.

De ondervraagden (80%) geven aan dat ze denken dat het ziekteverzuim zal dalen als mensen met minder collega’s in een ruimte zitten. Op de stelling dat je de kantoortuin helemaal zou moeten afschaffen zegt bijna zestig procent ja, een derde staat er neutraal tegenover.

NVAB

De NVAB reageert in het algemeen op werken in de kantoortuin: “Even de deur dicht doen bij herrie van collega’s is er niet bij. Rust door afsluiting, via bijvoorbeeld een koptelefoon, is een ‘escape’, geen oplossing. Goede arbeidsomstandigheden zijn maatwerk; wat voor de één werkt is juist ziekmakend voor de ander. Er is politiek veel aandacht voor ‘reparatie’ en ‘verzekeren’ van schade aan gezondheid in relatie tot werk. Wij missen daarbij aandacht voor echt preventiebeleid, zoals gezonde inrichting van werkplekken.”