Arjen Littooij is bestuursvoorzitter van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond. Hij herkent in ons dossier spoedzorg veel van de zorgen van bewoners uit de regio en bevestigt de problemen met de acute zorg. De afgelopen jaren werd er een eerste hulppost gesloten en verdween een huisartsenpost op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten. Ambulances moeten daardoor steeds verder rijden naar verderop gelegen ziekenhuizen in Rotterdam en omgeving.

Volgens Littooij zijn er op het eiland door die lange ambulanceritten te weinig ambulances beschikbaar voor spoedgevallen.

Het tekort aan ambulances lijkt nog een andere oorzaak te hebben. Sinds de invoering van automatische triage-systemen afgelopen jaren worden er steeds naar een 112-melding gestuurd, zo horen wij van tipgevers. Deze nieuwe uitvraagsystemen zouden leiden tot een hogere ambulance-inzet dan voorheen. Volgens een oud-meldkamercentralist die in de regio Voorne-Putten heeft gewerkt, is ook dát een reden voor het ambulancetekort in die regio.

We vragen Littooij om opheldering.

‘Doden moeten er niet vallen’, aldus Littooij. Maar volgens hem zijn er zoveel efficiency-maatregelen en bezuinigingen in de zorg, dat de ambulance het ‘stiefkindje’ dreigt te worden.

Makers