Na 22 jaar is er eindelijk een totaalverbod op het deelnemen aan een tentoonstelling of keuring met een gecoupeerd paard. Een gecoupeerd paard heeft geen staart meer, het staartbeen is afgehakt en de wond dicht gebrand. Het verbod gaat samen met strenge handhaving. Pointer radio volgt het dossier sinds 2016 en heeft er al 6 reportages over gemaakt.

Amputeren van een ledemaat

Paarden worden geboren met een staart. En die is er niet voor niks: ze slaan er vliegen mee weg en communiceren ermee. Het couperen van de staart van een paard is vergelijkbaar met het amputeren van een ledemaat. Maar veel fokkers van trekpaarden vinden billen zonder staart mooier. De Koninklijke Vereniging het Nederlands Trekpaard en de Haflinger gedoogde de gecoupeerde paarden.

Luister naar de uitzending van Joga Brouwers die 8 jaar onderzoek deed naar deze misstand:

Illegaal doorgaan 

Couperen is al verboden sinds 2001 maar de fokkers lieten de ingreep in Frankrijk uitvoeren. Vanaf 2016 werd die sluiproute verboden. Vanaf dat moment mocht een paard alleen nog gecoupeerd zijn als er een veterinaire noodzaak voor het couperen was, zoals een staartbreuk. Dat komt hooguit één keer in de twee jaar voor, maar er werd misbruik van de regeling gemaakt doordat fokkers de paarden lieten couperen door een dierenarts die de ingreep deed zónder medisch attest.

Sluiproute houdt verminking paarden in stand

Sluiproute houdt verminking paarden in stand

Trekpaarden hebben als ze geboren worden een staart, maar die staart wordt er soms afgeknipt.

Einde couperen

De Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing maakt nu ook een einde aan de keuring of tentoonstelling van gecoupeerde paarden die als gevolg van een veterinaire noodzaak geen staart meer hebben. Dit totaalverbod op gecoupeerde paarden betekent dat veel toppaarden afvallen. Het stamboek moet opnieuw opgebouwd worden.
Minister Adema was de zevende bewindspersoon die zich over dit dossier moest buigen. Na een plenair debat werd de wet op 16 mei aangenomen in de Tweede Kamer en op 30 mei door de Eerste Kamer.

Het inwerking treden van de wet wordt bepaald door het ministerie van Justitie & Veiligheid. In principe treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2024 in werking. Maar omdat het wetsvoorstel uit verschillende onderdelen bestaat, kan het zijn dat bepaalde onderdelen eerder in werking treden. Andersom geldt dat ook: als de implementatie van sommige onderdelen meer tijd nodig heeft, kan het zijn dat die inwerkingtreding wat wordt uitgesteld. Het onderdeel couperen zal een beslissing zijn van het ministerie van Landbouw Natuurbehoud en Visserij.

We hebben nog een aantal aanvullende vragen gesteld aan het ministerie van Justitie & Veiligheid over de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Lees hier de antwoorden (PDF).

Makers