Trekpaarden hebben als ze geboren worden een staart, maar die staart wordt er soms afgehaald, gecoupeerd. Uit onderzoek van Reporter Radio blijkt dat ondanks het verbod op couperen uit 2001, er in 2017 nog 6 Nederlandse en 20 Belgische trekpaarden op een keuring zijn verschenen zonder staart. 

Amputatie

Dat is uitzonderlijk veel zegt hoogleraar Marianne Sloet van Oldruitenborgh van de Universiteit Utrecht. In de afgelopen 20-30 jaar bleek dat het hooguit één keer in de twee jaar voorkomt dat er een veterinaire indicatie is voor een staartamputatie.
Uit het onderzoek naar gecoupeerde trekpaarden blijkt ook dat Nederlandse eigenaren naar het buitenland gaan om hun paarden te couperen.

Sluiproute houdt verminking paarden in stand

Ofschoon couperen al 15 jaar verboden is, was er in 2016 nog een uitzending van Reporter Radio voor nodig om de handhaving daarop te verscherpen. Daar kwam de Koninklijke Vereniging voor het Nederlandse Trekpaard en de Haflingers (KVTH), tegen in het geweer maar ze verloor de rechtszaak.

Fokkerij

Trekpaarden zijn ongeveer 700 kilo zware grote en vriendelijke paarden die vroeger op het land werkten. Toen was het argument om de staart eraf te halen dat staarten verstrikt zouden kunnen raken in de leidsels van de ploeg. Nu hebben we tractoren en worden trekpaarden gehouden als hobby. Een paard dat op een keuring goed gekeurd wordt, komt in het stamboek en mag voor nakomelingen zorgen.

Sluiproute houdt verminking paarden in stand

Cosmetische reden

In 2016 werd het toezicht verscherpt. Maar sinds 2001 was er één uitzondering: als er een medische noodzaak is, een ontsteking of een breuk, mag er nog wel gecoupeerd worden. Sloet van Oldruitenborgh veronderstelt dat er bij 26 gecoupeerde veulens hoogstwaarschijnlijk gecoupeerd is om cosmetische redenen. Ze is van mening dat er misbruik wordt gemaakt van de ontsnappingsregeling.

Uit het onderzoek van Reporter Radio blijkt dat het buitenlandse dierenartsen zijn die couperen. Vier eigenaren noemden de naam van een Belgische dierenarts. Betrokkene zegt dat hij tientallen keren heeft gecoupeerd, altijd vanwege een medische noodzaak.

Besluit

Minister van Landbouw en Visserij, Carola Schouten is op de hoogte van het feit dat het coupeerverbod overtreden wordt. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), maakt een analyse van de resultaten van hun inspecties op keuringen. Minister Schouten wacht die analyse af en zal in de herfst een besluit te nemen.

Sluiproute houdt verminking paarden in stand

Auteurs

J.B.

Joga Brouwers

Verslaggever radio