10 februari 2018

Duizenden nieuwe woningen rond Schiphol, maar ook meer vluchten

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Overlast vliegtuigen

Schiphol mag in de toekomst groeien zo staat in het regeerakkoord. Maar rond de luchthaven is het voor gemeenten ook makkelijker geworden om te bouwen. In het onderzoek Overlast vliegtuigen vragen we ons af hoe dit met elkaar rijmt. En met welke overlast huidige en toekomstige bewoners in deze gebieden te maken krijgen.

We nemen contact op met de provincie Noord-Holland omdat we allereerst benieuwd zijn hoeveel nieuwe woningen er de komende tijd bij zullen worden gebouwd. En wat de reden is om nieuwe woningen te willen bouwen in een gebied waar mensen nu al geluidshinder ervaren.

Uit cijfers van de provincie blijkt dat er voor de komende jaren tot bijna 9000 nieuwe woningen zijn gepland in het zogenoemde beperkingengebied. Het gaat volgens hen om 494 woningen in de LIB4-gebieden en enkele duizenden tot 8500 woningen in de ring (LIB5) daaromheen.  

Belangrijk voor de vitaliteit

Volgens Joke Geldhof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening en Wonen, was er al tijden een wens bij gemeenten om in dit gebied te kunnen bouwen. ‘Het gaat dan om bijvoorbeeld een bedrijventerrein of een oude scheepswerf. Die stonden leeg. En we willen daar, tussen de bestaande woningen, nieuwe woningen neerzetten. Dat is belangrijk voor de vitaliteit van de dorpen.’

Dit gaat vaak om kleinschalige projecten van niet meer dan 25 woningen. Maar er staat ook woningbouw gepland in de buitenste ring van het beperkingengebied rond de luchthaven. Daar zitten ook grote nieuwbouwprojecten tussen van 3000 woningen.

Geluidsisolerende woningen

Op deze plekken kon voorheen niet gebouwd worden vanwege de geluidshinder. Waarom kan dat volgens de provincie nu dan wel? Geldhof: ‘Er zijn nieuwe bouwtechnieken waardoor woningen heel geluidsisolerend zijn. Dus dat is verbeterd. En er was ook de vraag vanuit gemeenten en bewoners om meer woningen. Mensen willen dat hun kinderen er kunnen wonen.’

Bovendien zijn er volgens de provincie afspraken gemaakt met het Rijk en Schiphol die moeten voorkomen dat mensen niet weten dat er regelmatig een vliegtuig over komt vliegen. En de gemeente heeft de verplichting om bij het bepalen van de bouwplannen rekening te houden met de bestaande vliegroutes.

Geldhof legt uit dat de gemeente een afweging moet maken. Aan de ene kant is er hinder en die zal er in de toekomst ook zijn. Aan de andere kant is er ook een bepaalde woningbehoefte. ‘En in alle plannen, de website en brochures moet staan dat men zich ervan bewust is dat men in een geluidszone van Schiphol zal komen te wonen. Transparantie is essentieel. En dat iemand die daar gaat wonen heel goed weet waar hij aan begint.’

Lees hier waarom bewonersverenigingen kritisch zijn op deze plannen. 

Auteurs

Y.V.

Yvonne Verkaik

Redacteur