Veel tipgevers in het onderzoek Overlast Vliegtuigen wonen in een gebied rond luchthaven Schiphol waar regels gelden voor woningbouw. Die regels zijn er vanwege de geluidshinder, mogelijke gezondheidseffecten en de veiligheid en daar wordt naar gehandhaafd in zogenoemde beperkingsgebieden. Aalsmeer – waar tipgevers Bert en Hanneke wonen – is bijvoorbeeld zo’n gebied. Maar wat houdt dat precies in? We zetten de 5 verschillende gebieden en ruimtelijke regels op een rijtje.

De regels van die gebieden zijn opgesteld door de overheid en vastgelegd in het zogenoemde Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB). De gebieden worden onderverdeeld in LIB 1 t/m 5.

LIB 1 - Sloopzone vanwege veiligheid

Om het risico op slachtoffers te beperken bij een vliegtuigongeluk is dit een zogenoemde sloopzone. Mensen die er al wonen mogen blijven wonen, maar wanneer zij de woning verlaten wordt de woning opgekocht en gesloopt.

LIB 2 – Sloopzone vanwege geluid

Ook dit is een sloopzone, maar dan vooral vanwege de negatieve effecten op de gezondheid. De overheid doelt dan op problemen ontstaan door ernstige hinder en slaapverstoring door vliegtuiglawaai. Ook hier worden woningen opgekocht en gesloopt.

LIB 3 – Geen nieuwe woningbouw mogelijk

Dit gebied valt niet meer onder de sloopzone, maar er mogen geen nieuwe woningen bij worden gebouwd. En ook grote kantoren, sporthallen en speelterreinen zijn er niet toegestaan. Want zo staat in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol dat: 

‘Grote concentraties van personen moeten worden voorkomen’

Wat vanwege het economische belang wel mag is bijvoorbeeld een nieuw kantoor of bedrijfsruimte. Maar dit pand mag niet groter zijn dan 1500 m2 en het aantal werknemers niet hoger dan 22 per hectare.

Tekst gaat door onder plaatje

Bekijk hieronder 5 verschillende gebieden. Bron: overheid.nl 

kaarten

Nieuw beleid

Vanaf 1 januari van dit jaar gelden er nieuwe regels voor bouwen in de volgende twee gebieden. Voor die tijd mocht er alleen gebouwd worden met toestemming van het Rijk. Nu zijn gemeenten zelf verantwoordelijk. 

LIB 4 – Woningbouw in principe niet toegestaan

De regels en beperkingen die in dit gebied worden opgelegd dienen om ernstige hinder en slaapverstoring door vliegtuiglawaai te voorkomen. Ook omdat dit kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten en verminderde leerprestaties, zo valt te lezen in het LIB. Nieuwe woningen zijn in dit gebied in principe niet toegestaan. Dat geldt ook voor nieuwe scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Maar als deze er al staan, dan mogen ze blijven.

Wat wel gebouwd mag worden, zijn gebouwen met een zogenoemde short-stay en logies-functie. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan hotels, gevangenissen en opvang van asielzoekers. Dit omdat het hier gaat om tijdelijk verblijf en daarom zullen de gezondheidseffecten volgens het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol minimaal blijven.

Toch kan een gemeente besluiten om wel woningen te bouwen in dit beperkingengebied. Dit om bijvoorbeeld verpaupering tegen te gaan en de leefbaarheid in de gemeente te verhogen. Dat moet dan wel binnen bestaand stedelijk gebied zijn en het mogen niet meer dan 25 woningen zijn. Bovendien moet de gemeente eventuele klachten van deze nieuwe bewoners afhandelen en moet zij hen: 

‘in een zo vroeg mogelijk stadium deugdelijk en objectief informeren over de geluidsbelasting en mogelijke hinder door vliegtuiggeluid.’

LIB 5 –  Groei van Schiphol en groei van gemeente

In dit gebied mag van de overheid gebouwd worden, maar er moet daarnaast ook ruimte zijn voor de groei van Schiphol. Er mag daarom bijvoorbeeld niet buiten bestaand stedelijk gebied gebouwd worden. En gemeenten moeten bij het bouwen rekening houden met de geluidsproductie en het risico die vliegroutes van en naar Schiphol met zich meebrengen. Ook hier moet de gemeente de nieuwe bewoners informeren over de belasting door vliegtuiggeluid en eventuele klachten van nieuwe bewoners afhandelen.

Auteurs

Y.V.

Yvonne Verkaik

Redacteur