Hoog water in Nederland, het zal niemand zijn ontgaan. Maar we worden goed beschermd, onder andere met projecten als 'Ruimte voor de Rivier'. Tot 2100 moeten de huidige plannen uit het Deltaprogramma ons land tegen het wassende water beschermen.

Een belangrijk en prestigieus project waarover binnenkort de knopen moeten worden doorgemaakt is de rivierverruiming en/of dijkverzwaring bij Varik en Heesselt . Vanaf 2016 zijn er samen met de bewoners 18 plannen ontwikkeld, waarvan er 2 overbleven: een hoogwatergeul of dijkverzwaring. Met de hoogwatergeul zouden de dorpen op een eiland komen te liggen bij hoogwater, bij dijkverzwaring zal de invloed op de directe omgeving ook groot zijn.

Het definitieve besluit of de geul, waardoor de twee dorpen op een eiland komen te liggen, wordt gerealiseerd neemt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat eind april. Op 21 december koos de gemeenteraad van Neerijnen unaniem voor het alternatief van dijkverzwaring met binnen- en buitendijkse maatregelen.

Maar is de Hoogwatergeul bij Varik en Heesselt nu voorgoed van de baan? Eind januari moet de Stuurgroep waarin naast de gemeente ook het Waterschap, de Provincie en het Ministerie een stem hebben, een advies formuleren aan de minister. Zij zal dan, waarschijnlijk in nauw overleg met Deltacommissaris Wim Kuijken, een definitief besluit nemen of de geul er wel of niet komt. Met andere woorden: het kan nog alle kanten op.

Daarnaast rijst de vraag of bij de besluitvorming rekening wordt gehouden met andere projecten. Op dit moment worden de Heesseltse Uiterwaarden opnieuw ingericht hetgeen tot minstens vijf centimeter waterverlaging leidt en ook werd er afgelopen zomer in de Stiftsche Uiterwaarden druk gekapt. Alles in het kader van Ruimte voor de Rivier. En wordt er gekeken naar wat er wellicht aan de zuidkant van de Waal gaat gebeuren of stroomopwaarts tot in Duitsland? Kortom, genoeg kwesties om over door te praten.

Jacqueline Maris die zelf in Heesselt woont, volgde afgelopen jaren het proces van inspraak en besluitvorming omtrent de Hoogwatergeul. In Reporter Radio kunt u haar reportages horen. Te gast in de studio zijn Hans Brouwer van Rijkswaterstaat die woordvoerder is namens alle deelnemende overheden en Hannie Visser-Kieboom (CDA) die deel uitmaakt van het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland

Inspraak in Nederland Waterland