4 maart 2020

Evangelist waarschuwt: “Er wordt veel te snel naar de duivel gewezen”

Bekijk meer artikelen over: Recht en onrecht Bekijk meer artikelen over: Geloofsgemeenschappen

Sieberen Voordewind is evangelist in Hoogeveen en waarschuwt voor geloofsgemeenschappen met sektarische kenmerken. Hij komt veel mensen tegen die nare ervaringen hebben binnen onafhankelijke religieuze gemeenschappen, zoals ziektes die toegewezen worden aan demonen en seksueel machtsmisbruik. We spreken hem voor ons onderzoek naar Religieuze gemeenschappen in Nederland.  

In onze uitzending over Religieuze gemeenschappen in Nederland hebben we laten zien hoe in Nederland duiveluitdrijving bij kinderen wordt toegepast. Zo is de religieuze beweging The Last Reformation ervan overtuigd dat kinderen bezeten kunnen zijn en bevrijd moeten worden. Het bleek lang niet de enige organisatie die er zo over denkt.

Voordewind: “Ik kwam door het contact dat ik als evangelist met mensen heb toch regelmatig mensen tegen die zeer pijnlijke ervaringen hebben in onafhankelijke, veelal evangelische-, charismatische-, profetische- en andere gemeenten en groepen. Mensen aan wie ik pastoraat (geestelijke verzorging, red.) verleende, hadden nare dingen meegemaakt. Ik hoorde verhalen over seksueel misbruik en schadelijke duiveluitdrijving. Dat deed me beseffen: ik moet hier toch wat mee doen”, aldus Voordewind, die mensen wil waarschuwen voor sektarische trekken van geloofsgemeenschappen.

“Het is altijd de duivel”

“Binnen bepaalde gemeenten worden vaak dingen gedaan onder het mom van: ‘zo spreekt de Heer’.” En dat is volgens Voordewind gevaarlijk, want dat stelt mensen niet in staat om kritiek te leveren of voor zichzelf op te komen als er vervelende dingen gebeuren binnen een gemeente.

Ook maakt hij zich zorgen over de buitengewone aandacht die naar de duivel gaat in bepaalde gemeenschappen. Bij veel persoonlijke problemen wordt de duivel als de oorzaak gezien, aldus Voordewind. “Het is altijd de duivel, alles komt door de duivel. Ziektes worden bijvoorbeeld gezien als iets van de duivel. En er worden veel te snel demonen uitgedreven, op volwassenen én op kinderen. Ik ken bizarre situaties zoals iemand die een epileptische aanval kreeg tijdens een dienst, maar waarbij gedacht werd dat het demonen waren die tekeergingen omdat ze niet tegen de dienst konden.”

Voordewind maakte het zelf ook mee, en begrijpt dus hoe deze gemeenschappen werken. “Ik kwam zelf als tiener getraumatiseerd in Hoogeveen wonen. Ik kwam in een gemeente, en ik zei dat ik het moeilijk had gehad in het verleden en in mijn jeugd. Het eerste wat ze deden was demonen uitdrijven. En als ik toevallig verdrietig keek dan werden de demonen bestraft. Maar als je ergens inzit dan ga je het normaal vinden. Totdat ik een keer een documentaire over sekteleider Jim Jones (de leider van de Peoples Temple, een sekte die eindigde met een massale zelfdoding van Jones en zijn volgelingen, red.) zag. Toen dacht ik: dit lijkt eigenlijk wel op de gemeente waar ik heenga.”

Aangesloten gemeenschappen

“Ik geloof dat mensen bezeten kunnen zijn door demonen, maar in de praktijk zie je dat er vaak een veel logischere oorzaak is voor iemands klachten. Bijvoorbeeld omdat iemand iets ergs heeft mee gemaakt of omdat er iets mis is in de hersenen. Als je dan gaat zeggen dat dat door de duivel komt, dan is dat gevaarlijk.”

Omdat het bezoek aan dit soort kerken schadelijk kan zijn, adviseert Voordewind om altijd naar een aangesloten kerkgemeenschap te gaan. “Ga naar kerken die horen bij de Katholieke Kerk, de PKN, de Baptistenunie of de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Ook daar kunnen dingen verkeerd gaan, maar dat zijn in ieder geval gemeenschappen waar gedragsregels gelden. En als er iets misgaat kan je naar een commissie die maatregelen kan treffen. Dan speel je op safe. Want bij sommige onafhankelijke gemeenschappen lijkt het plaatje heel mooi, maar als je in de keuken komt dan valt het tegen.

Auteurs

A.T.

Anne Mae van Tilburg

Redacteur