Plannen om een aanbouw te plaatsen, een huis te bouwen of een oude schuur of boerderij te slopen? Kans is groot dat 1 van de 84 wettelijk beschermde diersoorten roet in het eten gooien. Of op z’n mínst voor flinke vertraging zorgen. In ons dossier Dier en Bouw lees je waar je mee te maken kunt krijgen als er beschermde diersoorten leven op de bouwplaats. Maar hoe weet je eigenlijk welke dieren beschermd zijn?

Rode Lijsten

Op de zogenaamde Rode Lijsten staan diersoorten beschreven die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Daar staan ze ingedeeld op categorieën: uitgestorven, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar, bijna bedreigd. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de minister van Economische Zaken. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringsfunctie.

Maar hoe weet je welke diersoorten ook echt wéttelijk beschermd zijn?

Door de Wet natuurbescherming er op na te slaan. Alle 84 wettelijk beschermde diersoorten worden genoemd in een bijlage van de wet, die op 1 januari 2017 inging. Andere beschermde diersoorten worden genoemd in de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn.

Niet iedereen is blij met de wettelijke bescherming van dierensoorten. Beschermde diersoorten zorgen namelijk regelmatig voor vertraging van de bouw of zelfs voor een (tijdelijke) gedwongen bouwstop. Dat kan grote financiële gevolgen hebben. De dwergvleermuis bijvoorbeeld, komt op veel plaatsen voor en kan dus ook een ‘lastpost’ zijn bij de realisering van je bouwplannen.

Doe zélf een flora- en fauna-check

Ook zonder de wet raad te plegen, kan je snel zien of er mogelijk beschermde dieren leven in jouw gemeente. Met de flora- en fauna check. Een voorbeeld:
Stel: je woont in de gemeente Barendrecht. Dan is de kans groot dat deze beschermde diersoorten voorkomen.

Diersoorten

bron: FloraFaunaCheck.nl, Regelink Ecologie en Landschap

Dit zijn nog maar 10 diersoorten; de totale lijst van de gemeente Barendrecht telt 23 beschermde diersoorten.

Wat als beschermde diersoorten worden aangetroffen rondom jouw bouwperceel?

Heb je een vermoeden dat er beschermde diersoorten leven op of rondom jouw bouwperceel, dan moet natuuronderzoek door een ecologisch adviesbureau uitsluitsel geven. De Wet natuurbescherming verbiedt namelijk het verstoren of doden van beschermde diersoorten. Als bijvoorbeeld steenuilen worden aangetroffen, moet je daarvoor een ontheffing of vrijstelling aanvragen bij de provincie. Soms mag er van de verboden worden afgeweken. Maar houd er rekening mee dat de hele procedure minimaal 4 maanden tot enkele jaren kan duren.

Auteurs

M.S.

Marjolein Schut

Redacteur