We zien dat  als ouderen met dementie behoefte hebben aan meer zorg, dat ze dan soms in een situatie terechtkomen waarbij eigenlijk de oude zorg meer was en beter betaalbaar.’ 

Voor ons onderzoek naar de Zorg aan huis spreken we met Sven de Langen, de zorgwethouder van Rotterdam. Ook daar komt het voor dat mensen in de knel komen als ze van de gemeentelijke ondersteuning (wmo) overgaan naar verpleeghuiszorg (Wet langdurige zorg). De Langen wil daar graag mee aan de slag: ‘Ik ben bereid om juist die grensgevallen te bespreken en daar een oplossingen voor te bedenken.’

Dure patiënten doorsturen

Op het moment dat je nog thuis woont en hulp nodig hebt, krijg je in Nederland verpleging van de wijkverpleegkundige en huishoudelijke hulp van de gemeente. Ook kan de gemeente dagbesteding vergoeden, bijvoorbeeld het bezoek aan de zorgboerderij waar ouderen met dementie gestructureerd de dag door kunnen brengen. De kosten voor die dagbesteding kunnen flink oplopen. Zorgmedewerkers geven aan dat gemeenten daarom mensen eerder dan strikt noodzakelijk richting de verpleeghuiszorg sturen. De kosten voor die zorg komen namelijk voor rekening van de overheid en niet de gemeente.

Uitgelicht

Wijkverpleegkundige controleert medicijnen cliënt / Uitzending De Monitor 10 december 2017

Dementerenden en gehandicapten in de knel bij overgang naar verpleeghuis

Wij hebben een enquête gestuurd naar honderden begeleiders van mensen met dementie. 46% van de 360 casemanagers dementie die de vragenlijst hebben ingevuld, vindt dat gemeenten vaak te snel mensen doorverwijst naar de verpleeghuiszorg. In Rotterdam zien 10 van de 11 zorgmedewerkers dit gebeuren.

Wethouder De Langen vindt niet dat de gemeente mensen te snel doorstuurt: ‘Als het gaat om Rotterdammers die heel veel zorg nodig hebben, waar de veiligheid thuis in het geding is, moeten ze natuurlijk zo snel mogelijk naar de Wet langdurige zorg (red: verpleeghuiszorg). Maar als het gaat om mensen die heel goed met een beetje extra hulp kunnen thuis blijven en die nog niet in aanmerking komen voor die verpleeghuiszorg, dan zijn wij verantwoordelijk.’

Portemonnee trekken

De Langen erkent dat het moeilijk is om te bepalen wanneer iemand nou precies in aanmerking komt voor een opname in het verpleeghuis en toegang tot de Wet langdurige zorg. En ook ziet hij dat mensen die daarin , maar nog thuis geholpen worden, soms minder zorg krijgen. Voor die mensen wil hij nu een oplossing: ‘Wij zijn als gemeente goed in staat om bij ouderen die zorg nodig hebben aan huis, samen met de mantelzorgers een mooi pakket te maken. Ik stel voor dat we ook bij deze doelgroep, ouderen met dementie en met een grote zorgvraag die toch thuis willen blijven wonen, om te kijken of we dat kunnen organiseren.’

Het idee van Rotterdam om mensen in de Wet langdurige zorg te blijven helpen vanuit de gemeente het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wel wat ingewikkeld : ‘Het voorstel van de wethouder betekent een forse aanpassing van het huidige stelsel, waar een wetswijziging voor nodig is. Ook heeft het gevolgen voor de financiering. Maar we gaan uiteraard graag met de wethouder in gesprek over de beste oplossing van deze situatie. Iedereen moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft.’

Makers