11 september 2017

‘Ik spreek mensen voor wie het leven geen zin meer heeft’

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Geluidsoverlast

‘Eindelijk zie ik dat er nu naar gekeken wordt. Al jaren heb ik hier in Assen last van lage tonen. Overdag is het door omgevingsgeluid wel weg te werken maar 's nachts is dat amper mogelijk.’ Zoals te verwachten puilt onze mailbox uit met reacties op de uitzending van gisteravond.

Het leeuwendeel komt van tipgevers die zelf gebukt gaan onder overlast door lage tonen en die zich erg onbegrepen voelen in hun klachten. Zij krijgen bijval van enkele milieuambtenaren die nog eens onderstrepen dat deze klachten soms bijzonder serieus zijn, zelfs als onwaarschijnlijk is dat iets in de buurt staat te brommen. ‘Ik spreek soms mensen die aangeven dat het leven geen zin meer voor ze heeft, terwijl ik vaak geen duidelijke bron kan aanwijzen. Wat het dan wel is, weet ik niet, maar ik heb toch de neiging om te zeggen dat oorsuizen niet de oorzaak is. Daar moet echt meer onderzoek naar komen.’

Overgevoeligheid

Dat oorsuizen, oftewel tinnitus, zien we in veel reacties terug. Niet alleen via de mail, maar ook via Twitter werpen verschillende kijkers de mogelijkheid op dat het geluid dat mensen in de uitzending zeggen te horen, ook een ‘inwendige’ oorzaak kan hebben. 

Of een deel van bromtoon-klachten terug zijn te voeren op tinnitus is een lastige discussie. Daarover lopen de meningen uiteen, zo merkten we tijdens de research. We staken eerder in dit dossier ons licht op bij verschillende deskundigen, met als belangrijkste conclusie: als er niets te meten is, dan is er in ieder geval geen akoestische oorzaak voor de hinder.

Belangrijker dan vraag waar het dan wel door wordt veroorzaakt is de vraag: hoe kun je mensen die toch hinder ervaren helpen? Gedragstherapie is dan één van de opties. In de enquête die we hielden onder omgevingsdiensten wordt dit als belangrijkste oplossing aangedragen.

Autisme

Opvallend is het aantal mails van mensen met een autistische stoornis, die aangeven dat dit vaak gepaard gaat met een overgevoeligheid voor geluid. Tipgever Wesley schrijft bijvoorbeeld:

Het feit dat mensen bepaalde tonen horen en anderen niet kan inderdaad komen door iets zoals Tinnitus, maar houd er wél rekening mee dat mensen met autisme (alle vormen) vaak overgevoelig zijn voor licht, geur, smaak, aanrakingen én geluid. Zelf heb ik het syndroom van Asperger en ben voor al deze punten zeer gevoelig.

Hij krijgt bijval van Erik, die het lastig vindt het verschil te horen tussen ‘tonen in je hoofd en werkelijke geluiden’, die hij door zijn stoornis harder hoort dan anderen..

Dagelijkse geluiden worden door deze aandoening nauwelijks gefilterd.Als er dan een focus ontstaat op een geluid, duurt het dagen voordat het brein het los laat.

Walstroom

In de uitzending troffen we ook duidelijk hoorbare bromtonen. Ook nu melden zich weer tipgevers die last hebben van brommende schepen. Klachten die in Scheveningen blijken te zijn verholpen door schepen verplicht te laten inprikken op krachtstroom van de wal, zodat de scheepsmotoren ‘s nachts uit kunnen worden geschakeld. Tipgevers vragen zich af waarom dit in Rotterdam niet kan. Dit hebben we onderzocht en voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Het verschil met kleinere havens is namelijk dat in Rotterdam vooral grote zeeschepen aanleggen. Die beschikken niet over een standaard-aansluiting voor walstroom en bovendien verschillen de benodigde voltages sterk per schip. De gemeente Rotterdam laat ons kort voor de uitzending wel weten dat de aanleg van walstroom wordt onderzocht, maar dat tot die tijd het anders afmeren van schepen soelaas moet bieden. Nu gebeurt dat nog vrijwillig, mede omdat de Wet Geluidhinder de schepen nergens toe verplicht. Of dit via een andere weg toch gereguleerd kan worden, is de gemeente momenteel aan het bekijken.

Heuveltjes

Tot slot nog wat goed nieuws. We kwamen het eerder in ons onderzoek al tegen, maar verschillende tipgevers wijzen ons er nog eens op: heuveltjes die het laagfrequente geluid van vliegtuigen verminderen. Ook rond Schiphol speelt al een tijd lang een discussie over laagfrequent ‘grondlawaai’ door vertrekkende vliegtuigen. TNO kwam na jaren discussie met een oplossing: grondribbels die de geluidsgolven onderbreken. Op die manier zou de overlast sterk zijn beperkt. Voor meer informatie, kijk op:

https://www.schiphol.nl/nl/jij-en-schiphol/pagina/landschapsontwerp-als-oplossing-tegen-grondgeluid/