“Ik vind het echt raar dat de eigenaar een auto aanschaft van bijna honderdduizend euro en een tweede huis in het buitenland erop na houdt”, zegt Tim. Hij tipt ons omdat deze zorginstelling volgens hem niet geleverde zorg zou hebben gedeclareerd.   

“Kennissen van mij die problemen hadden en daarom niet langer thuis konden blijven, woonden een paar jaar geleden in een zorginstelling”, vertelt Tim* die beneden de grote rivieren woont. De jongens die volgens hem nergens anders naar toe konden, kregen een zorgindicatie zo vertelt hij. Tijdens hun verblijf daar hadden ze een baantje in de buurt. “Op sommige dagen dat ze naar hun werk gingen, declareerde de zorginstelling hun dagbesteding op dezelfde dag. Dat kan natuurlijk niet.”

Tweede huis
De eigenaar van de desbetreffende zorginstelling opende ook een zorgboerderij. We spreken Tim voor een onderzoek naar zorgfraude. Na een oproep over zorginstellingen en -boerderijen eerder dit jaar, waarin een een tipgever meldde dat het zorggeld niet aan de nodige zorg besteed zou worden, kregen we tientallen nieuwe meldingen binnen. Eerder maakte De Monitor een uitzending over pgb-fraude.

Ik vind het echt raar dat de eigenaar een tweede huis in het buitenland heeft en een nieuwe auto aanschaft van bijna honderdduizend euro.

Tipgever Tim

“Ik vind het echt raar dat de eigenaar een tweede huis in het buitenland heeft en een nieuwe auto aanschaft van bijna honderdduizend euro”, beweert Tim. Hij vraagt zich af: “Mag je zoveel geld overhouden aan de zorg?”

Een zorgboerderij biedt dagbesteding aan mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke of een verstandelijke beperking, psychische problemen, verslavingsproblemen of autisme. Maar ook ouderen, jongeren met leerproblemen kunnen er soms terecht. De cliënten helpen vaak bij het verzorgen van de dieren, of werken in de tuin of op het land.

Afhankelijk van de zorgvraag ontvangen de cliënten zorggeld via bijvoorbeeld een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Flinke groei
Het aantal zorgboerderijen is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Terwijl er in 1998 nog 75 zorgboerderijen waren, groeide het aantal in 2017 door naar 1.200, schat de branchevereniging Federatie Landbouw en Zorg. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek liggen de aantallen overigens veel lager. Dat kan mede te maken hebben met het ontbreken van een degelijke registratie van zorgboerderijen in Nederland.

UItgelicht

Een paard op stal / Getty Images / Sportactive

“Een zorgboerderij met paarden: het lijkt wel een verdienmodel”

Op basis van eerdere tips die we binnenkregen (dit gaat niet over de zorginstelling van Tim), doken we dieper in enkele jaarverslagen van enkele zorgboerderijen. We kwamen bijvoorbeeld een winstuitkering tegen van tienduizenden euro’s bij een zorgboerderij. Ook zagen we winsten die afvloeiden naar een B.V., waar de zorgboer enig eigenaar van was. Dat is niet verboden, maar het roept wel vragen op: wordt het zorggeld altijd wel besteed waarvoor het bedoeld is?

* Deze naam is vanwege privacy gefingeerd, echte naam is bekend bij de redactie.

Makers

Verslaggever / Redacteur