Wat betekenen grote veestallen voor de gezondheid van de omwonenden? En wat kunnen boeren doen om te voorkomen dat hun buren ziek worden? Weet jij hier meer over? Laat het ons weten! En volg ons nieuwe dossier: Megastallen.

In ons dossier Lokaal Bestuur kregen we tientallen tips over megastallen. Het leidde tot een uitzending over een mega-geitenstal in het Gelderse Maasdriel. Ook die uitzending leverde weer talloze bruikbare tips op over de intensieve veehouderij.

Tips van omwonenden die last hebben van de stallen in hun omgeving, maar ook van boeren die er alles aan proberen te doen om eventuele gezondheidsrisico’s door hun bedrijf te verminderen of tegen te gaan. Daarom gaan we door met ons onderzoek naar de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid.

Uit het recente rapport Veehouderij en gezondheid omwonenden van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat wonen in de omgeving van veestallen de longfunctie aan kan tasten, en er een verhoogd risico is op longontstekingen. Vooral mensen met de longaandoening COPD hebben een grote kans dat hun klachten verergeren door de uitstoot van stallen in de omgeving. Zo vertelde tipgever en COPD-patiënt Jes Seegers ons door 3 medici geadviseerd te zijn om zo snel mogelijk te verhuizen naar ‘schonere lucht’.

Dierziekten

De angst voor dierziektecrises is groot bij omwonenden. Zo zijn de buren van de geplande geitenstal in Maasdriel vooral bang voor een nieuwe uitbraak van Q-koorts. Hoewel de kans daarop volgens deskundigen klein is, wees Q-koortspatiënte Karin ons op de volgende ziekte die alweer voor de deur staat: de varkensziekte Hepatitis E. En inderdaad, die ziekte is afkomstig van varkens en is in opmars. Maar of dat te maken heeft met de grootte van de veestapel is nog onduidelijk. In ieder geval kan het overdraagbaar zijn op mensen. Een besmetting kan leiden tot geelzucht en infecties.

Auteurs

S.L.

Sietze van Loosdregt

Samensteller tv