Geweld tegen hulpverleners

Nog steeds ervaren veel hulpverleners regelmatig geweld tijdens hun werk. Zeker nu in coronatijd de maatregelen aangescherpt worden. Hoe kunnen we als samenleving het probleem indammen?

Geweld tegen hulpverleners is niets nieuws. Al jarenlang probeert de overheid wat te doen aan de agressie waar mensen met een publieke functie mee te maken krijgen. Er zijn grote publiekscampagnes geweest en strengere straffen, maar het lijkt niet te helpen. Nog steeds ervaren veel hulpverleners regelmatig geweld tijdens hun werk. Wat kunnen we hieraan doen?

Makers