Verkeerd gediagnosticeerd

Een angststoornis, trauma, een eetstoornis, autisme, een bipolaire stoornis, een depressie, ADHD. Volgens cijfers van het Trimbos-instituut heeft ruim 4 op de 10 mensen ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad. Wie hiervoor onder behandeling is van een psychiater of instelling blijkt nog weleens het verkeerde stempel te krijgen. Zo bleek uit een groot onderzoek onder 1000 patiënten bij een Gelderse zorginstelling, dat bij maar liefst een kwart van deze groep de hoofddiagnose onjuist was.

Het kan zijn dat een trauma over het hoofd is gezien door de behandelaars. Of de context van de thuissituatie is niet meegenomen bij de diagnose of er zijn in eerste instantie te snel (verkeerde) conclusies getrokken. Wat ook kan, is dat de diagnose wel klopt, maar dat nieuwe inzichten in de psychiatrie pleiten voor een andere behandeling. Hoe dan ook, de patiënt moet ‘opnieuw beginnen’.

Hoe kan het dat mensen de verkeerde diagnose en daarmee ook de verkeerde behandeling krijgen? Pointer duikt de komende maanden in de wereld van patiënten, psychiaters en psychologen. We doen uitgebreid onderzoek in het dossier ‘Verkeerd gediagnosticeerd’. 

We zijn op zoek naar ervaringsverhalen en zijn ook benieuwd hoe behandelaren hierover denken. En we doen zelf verder onderzoek. Moeten herdiagnoses verplicht worden? Zo ja, is daar genoeg ruimte en tijd voor binnen de GGZ? Tip ons als je je ervaring wilt delen!

Klopt jouw diagnose wel?

Heb jij ook meegemaakt dat de gestelde diagnose niet de juiste bleek te zijn? Of twijfel je over de diagnose die er ooit over jou is gesteld? We horen graag jouw ervaring. Wij zijn ook benieuwd hoe behandelaren denken over het nut van herdiagnostiek. Laat het ons weten!

Klopt jouw diagnose wel?

Meer over dit onderzoek

Teun leest in de DSM, handboek voor psychiatrische stoornissen
| Uitzending

Verkeerd gediagnosticeerd

Jarenlang denken dat je borderline hebt, terwijl het autisme blijkt te zijn.

Drie mensen zitten bij elkaar
| Nieuws

Risico op misdiagnoses in de ggz door gebrek aan tijd en geld

Mensen met complexe psychiatrische problemen lopen soms jaren rond met een verkeerde diagnose. Dat kan leiden tot een behandeling die onjuist is of zelfs averechts werkt.  

 ...

Man met psychische problemen
| Onderzoek

Te snelle conclusies in ggz door bezuinigen op diagnostiek

Er kunnen blinde vlekken zitten in diagnostisch onderzoek. Uit de ervaringen van patiënten en behandelaren blijkt hoe belangrijk het is om regelmatig de diagnose en...

Rosalie thuis in de de woonkamer
| Onderzoek

Pas na 13 jaar verkeerde labels krijgt Rosalie de diagnose autisme

Rosalie krijgt al jong allerlei psychiatrische labels waaronder de diagnose borderline. Pas na 13 jaar blijkt dat het autisme is en gaan alle andere diagnoses van tafel.

Emma in gesprek met klinisch psycholoog Paul van der Heijden
| Onderzoek

‘Juist ggz-behandelaren die in korte tijd een diagnose stellen, zou je moeten wantrouwen’

In ggz-instelling Reinier van Arkel wordt uitgebreide diagnostiek gedaan bij jongeren met psychische problemen. worden jongeren met psychische problemen uitgebreid...

Lange  tijd in de GGZ
| Onderzoek

Gemiste diagnoses in de ggz: ‘Ik zou gewoon een schop onder mijn kont nodig hebben’

Een ervaringsverhaal van een 29-jarige hoger opgeleide vrouw die al sinds haar pubertijd in de geestelijke gezondheidszorg op zoek is naar een goede diagnose en bijpassende...

Makers