Een angststoornis, trauma, een eetstoornis, autisme, een bipolaire stoornis, een depressie, ADHD. Volgens cijfers van het Trimbos-instituut heeft ruim 4 op de 10 mensen ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad. Wie hiervoor onder behandeling is van een psychiater of instelling blijkt nog weleens het verkeerde stempel te krijgen. Zo bleek uit een groot onderzoek onder 1000 patiënten bij een Gelderse zorginstelling, dat bij maar liefst een kwart van deze groep de hoofddiagnose onjuist was.

Het kan zijn dat een trauma over het hoofd is gezien door de behandelaars. Of de context van de thuissituatie is niet meegenomen bij de diagnose of er zijn in eerste instantie te snel (verkeerde) conclusies getrokken. Wat ook kan, is dat de diagnose wel klopt, maar dat nieuwe inzichten in de psychiatrie pleiten voor een andere behandeling. Hoe dan ook, de patiënt moet ‘opnieuw beginnen’.

Hoe kan het dat mensen de verkeerde diagnose en daarmee ook de verkeerde behandeling krijgen? Pointer duikt de komende maanden in de wereld van patiënten, psychiaters en psychologen. We doen uitgebreid onderzoek in het dossier ‘Verkeerd gediagnosticeerd’. 

We zijn op zoek naar ervaringsverhalen en zijn ook benieuwd hoe behandelaren hierover denken. En we doen zelf verder onderzoek. Moeten herdiagnoses verplicht worden? Zo ja, is daar genoeg ruimte en tijd voor binnen de GGZ? Tip ons als je je ervaring wilt delen!

Klopt jouw diagnose wel?

Heb jij ook meegemaakt dat de gestelde diagnose niet de juiste bleek te zijn? Of twijfel je over de diagnose die er ooit over jou is gesteld? We horen graag jouw ervaring. Wij zijn ook benieuwd hoe behandelaren denken over het nut van herdiagnostiek. Laat het ons weten! 

Deel jouw verhaal
Klopt jouw diagnose wel?

Meer over verkeerd gediagnosticeerd

Dit onderzoek is in handen van

S.A.

Saskia Adriaens

Redacteur
M.S.

Marjolein Schut

Redacteur
K.T.

Klaas den Tek

Verslaggever radio