Zelfstandigen zonder verzekering

Het zal je maar gebeuren: je bent begin dertig, lekker aan de slag als zzp’er en dan slaat het noodlot toe. Je krijgt een ongeluk of je wordt ziek en het gevolg is dat je je werk niet meer kan uitoefenen. Dan is het te hopen dat je dan goed verzekerd ben. En anno 2019 is dat lang geen zekerheid. 

Het aantal zzp’ers – zelfstandigen zonder personeel – is de afgelopen jaren namelijk fors gegroeid. Maar het aandeel zzp’ers dat verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid neemt af. Vier op de vijf zzp’ers zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Omdat de torenhoge premies niet op te brengen zijn of omdat ze door de verzekeraar geweigerd worden. Ziekte in het verleden, een zwaar beroep of een te hoge leeftijd zijn vaak gehoorde argumenten voor weigering. Vakbonden vinden de cijfers zorgwekkend. En regelmatig laait de discussie dan ook op: moet een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht worden gemaakt? 

Makers