De Volksbank heeft de rekeningen van een zogenoemde ‘onbedoelde Amerikaan’ onterecht gesloten, oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. De man weigerde om principiële redenen informatie over zijn Amerikaans staatsburgerschap te verstrekken aan de bank. Volgens de Volksbank was hij dat verplicht, maar daar is de rechter het niet mee eens.

Meer dan veertigduizend mensen in Nederland hebben ook de Amerikaanse nationaliteit. En dat is niet altijd een voordeel. Wie Amerikaan is, moet belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, waar ter wereld je ook woont. Dat kan leiden tot dubbele belastingen die je niet tegen elkaar kunt wegstrepen. Bovendien zitten er onder deze Nederlandse Amerikanen veel mensen die tegen hun zin de Amerikaanse nationaliteit hebben. Ze hebben dat stempel alleen maar gekregen omdat ze toevallig in Amerika geboren zijn, terwijl ze Nederlandse ouders hebben. Zo werkt het Amerikaanse recht.

'Onterechte aanpak Amerikaanse Nederlanders'

'Onterechte aanpak Amerikaanse Nederlanders'

Het fiscale net rond deze ‘onbedoelde Amerikanen’ sloot zich. Nederlandse banken eisten dat hun ‘Amerikaanse’ klanten zich meldden bij de Amerikaanse belastingdienst en een Amerikaans burgerservicenummer aan de bank doorgaven. Een man weigerde dat. Ronald Ariës. Pointer berichtte daar eerder over. Ariës vindt het principieel onjuist dat hij belastingaangifte moet doen in de VS en weigerde om een Amerikaans BSN-nummer aan te vragen en aan zijn bank, de Volksbank, te geven. Die zegde vervolgens zijn bankrekening op.

De rechtbank Midden-Nederland heeft nu bepaald dat dit niet mag. Ariës moet weliswaar nog steeds aangifte doen in de VS, maar het enkele feit dat hij het nummer niet aanvraagt en doorgeeft aan de bank, is geen goede reden om zijn rekeningen te sluiten, zegt de rechter. Dat komt omdat hij minder dan 50.000 dollar op de rekeningen heeft staan. Rekeningen met bedragen onder die drempel hoeven niet te worden gerapporteerd aan de Amerikanen.

Eerder oordeelden de kortgedingrechter en de geschillencommissie voor de financiële sector Kifid nog anders. Dat oordeel van Kifid was omstreden, zo berichtten wij eerder. Ronald Ariës is “opgelucht”. De actiegroep van onbedoelde Amerikanen, de Accidental Americans, noemt de uitspraak “een eerste stap naar gerechtighei

Tegenslag Amerikaanse Nederlanders: bankrekening mag gesloten worden

Klachteninstituut zelf voor rechter gedaagd

Lange arm amerika

De lange arm van Amerika

Makers

Niels
Niels Heithuis is journalist en radiopresentator.