1 maart 2019

Opnieuw minder mensen in wettelijke schuldsanering

Bekijk meer artikelen over: Werk en geld Bekijk meer artikelen over: Schulden

Ook in 2018 is het aantal mensen in de wettelijke schuldsanering afgenomen, zo blijkt als we voor het onderzoek Schulden in de cijfers duiken. Vorig jaar werden 5751 schuldenaren toegelaten tot deze regeling, terwijl dat een jaar daarvoor nog zo’n 8300 mensen waren. Het is een dalende trend die al een aantal jaren aan de gang is. Goed nieuws zou je zeggen, maar dat is het volgens sommigen juist niet.

De Raad voor Rechtsbijstand noemde de daling van het aantal schuldenaren in de zogenoemde Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) een half jaar geleden al een ontwikkeling die zorgen baarde. Want het aantal mensen met problematische schulden is in de afgelopen jaren niet afgenomen. In 2017 zijn volgens de raad niet alleen minder aanvragen voor de wettelijke regeling gedaan, maar er werden ook minder mensen toegelaten. 

En ook rechter Matthieu Verhoeven vraagt zich in een opiniestuk in NRC Handelsblad recent nog af hoe het kan dat deze succesvolle regeling steeds minder wordt toegepast. Na 3 jaar is 91 procent van de mensen die tot de Wsnp zijn toegelaten namelijk ook daadwerkelijk schuldenvrij, zo lezen we in de jaarmonitor (2017) van Bureau Wsnp, een onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand.

Een sluitende verklaring voor de daling van het aantal mensen in de wettelijke schuldsanering is er niet. Daarom wordt er momenteel door verschillende partijen gekeken naar de mogelijke oorzaken. 

Auteurs

Y.V.

Yvonne Verkaik

Redacteur