17 juli 2018

Provincie Brabant wil meewerken aan proef drukjacht

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Wilde zwijnen

De provincie Brabant wil ‘onder voorwaarden’ meewerken aan een proef met drukjacht op wilde zwijnen. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen gedeputeerde Johan van den Hout en burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende.

In Brabant geldt strikt genomen een nulstand voor wilde zwijnen. Hoewel er steeds meer worden afgeschoten, stijgt het aantal aanrijdingen nog altijd en wordt ook de schade aan gewassen niet minder. Bovendien nemen onder de vele varkensboeren in het gebied de zorgen over besmettelijke dierziekten toe. Namens de regionale ‘zwijnentafel’, waarin de gemeente, landbouworganisatie ZLTO en natuurbeheerorganisaties zijn vertegenwoordigd, pleit burgemeester Verhoeven daarom voor het verruimen van de jachtregels.

‘Ik wil niet zeggen dat in alle gevallen drukjacht toegestaan moet worden. In bepaalde gevallen is dat een hele goede oplossing, op voorwaarde dat hier goede afspraken aan ten grondslag liggen en daar goed op wordt toegezien’, aldus burgemeester Paul Verhoeven. 

Gedeputeerde Van den Hout is bereid mee te werken aan een pilot, waarin drukjacht wordt toegestaan. Voorwaarde is wel dat de proef in lijn is met aanbevelingen van de Faunabeheereenheid over het wilde zwijnen-beheer in Noord-Brabant. 

Opjagen

Drukjacht is in tegenstelling tot drijfjacht wettelijk toegestaan. Bij drijfjacht worden zwijnen middels lawaai en honden opgejaagd richting een kordon schutters, die de vluchtende zwijnen afschieten. Het gebruik van honden en lawaai hiervoor is in Nederland verboden. Drukjacht - waarbij een drijver de zwijnen zo verstoort dat ze rustig richting een schutter lopen - is wel toegestaan, mits de provincie daarvoor een ontheffing verleent.

De grote vraag is alleen hoeveel drijvers en schutters er tegelijk in een gebied actief mogen zijn. De wet Natuurbescherming zegt daar niets over, maar in praktijk leggen provincies die de jachtmethode toestaan wel beperkingen op. Zo is drukjacht op zwijnen in Limburg al een tijdje mogelijk, maar maken wildbeheereenheden er in praktijk nauwelijks gebruik van. Wim Grave, voorzitter van de Koninklijke Jagersvereniging Limburg:  ‘Per veertig hectare mogen slechts één drijver en één schutter actief zijn. Dat heeft geen zin. Drijvers lopen dan zo’n 250 meter uit elkaar, waardoor de dieren alle kanten uitlopen.’

‘Schimmig’

Het plan van de ‘zwijnentafel’ Heeze-Leende stuit bovendien nu al op weerstand in de Provinciale Staten. Volgens de Partij voor de Dieren is het verschil tussen de verboden drijfjacht en de voorgestelde drukjacht ‘schimmig’. Dat het doden van zwijnen ook leidt tot minder verkeersongevallen is volgens statenlid Paranka Surminksi nooit aangetoond. De provincie zou zich volgens haar beter in kunnen zetten voor leefgebieden en diervriendelijke methoden om zwijnen weg te houden van omliggende wegen en akkers. ‘Helaas krijgen jagers met hun jagersbelangen in Brabant opnieuw een veel te grote rol. Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt deze zwijnentafel zo snel mogelijk opgedoekt.’

Natuurmonumenten laat desgevraagd weten geen drukjacht toe te zullen staan in hun natuurgebieden. De bestaande methoden moeten volgens de natuurorganisatie eerst beter worden benut.

Auteurs

N.N.

Niels van Nimwegen

Verslaggever