21 februari 2018

Schiphol: ‘Zorgen over woningbouwproject De Nieuwe Kern’

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Overlast vliegtuigen

Voor het onderzoek Overlast vliegtuigen onderzoeken we de hinder die omwonenden ervaren van de luchthaven. Wonen en vliegen staan soms op gespannen voet, zo lieten we gisteren onder meer zien in de eerste uitzending binnen dit onderzoek.

Uiteraard vroegen we ook aan Schiphol zelf hoe zij aankijken tegen de nieuwe bouwregels. Ze benadrukken dat niet zij, maar de overheid verantwoordelijk is voor de besluitvorming over wonen en vliegen. Maar de luchthaven laat ook weten dat ze vanwege hinderbeperking altijd terughoudend geweest is met betrekking tot woningbouw binnen geluidscontouren: 

‘Dit omdat nieuwe woningbouw potentieel kan leiden tot nieuwe hinder bij bewoners.’

De Nieuwe Kern

Hoewel Schiphol in algemene zin wel positief staat tegenover de huidige afspraken met het Rijk en de gemeenten hebben ze wel zorgen over één specifiek project, te weten De Nieuwe Kern. Dit is een woningbouwproject in Ouder-Amstel/ Duivendrecht/ Amsterdam Zuidoost. Daar staan 4500 woningen gepland onder de aan-en uitvliegroute van de Buitenveldertbaan. Luchthaven Schiphol vraagt zich af:

‘op welke wijze de gemeente rekening houdt met deze routes en op basis waarvan ze dan haar besluit heeft genomen.’

Ook verschillende tipgevers wijzen ons al op dit woningbouwproject dat tussen 2020 en 2029 gebouwd zou moeten worden. ‘Wellicht is De Nieuwe Kern interessant voor jullie om te volgen,’ laat bijvoorbeeld Max Paumen ons weten. Hij bezit een volkstuin in het gebied dat mogelijk moet wijken voor de nieuwe woningen. ‘Huizenkopers zullen daar waarschijnlijk ook geconfronteerd worden met kettingbedingen.’ 

‘Grote kans’

We nemen contact op met de gemeente Ouder-Amstel. Zij zegt zich bewust te zijn van het feit dat het project in de geluidscontour ligt. Als we ze de twijfels voorleggen over bouwen in dit gebied laten ze ons weten dat De Nieuwe Kern vooral een ‘grote kans’ is om voor duizenden mensen woningen te bouwen. Belangrijk voor inwoners uit de Metropoolregio Amsterdam die dichtbij de stad willen blijven en voor mensen die er werken, maar nog niet kunnen wonen. En het gebied biedt bovendien ruimte voor betere trainingsfaciliteiten voor Ajax en parkeerplaatsen, aldus de gemeente.

Het belang is duidelijk. Maar hoe worden aspirant-kopers geïnformeerd over mogelijke geluidsoverlast? Moeten zij ook een kettingbeding tekenen? De gemeente zegt zich ‘zeer bewust’ te zijn van het belang aspirant-kopers goed te informeren.

‘We nemen deze verantwoordelijkheid zeker serieus. Op dit moment is het echter nog te vroeg voor concrete invulling.’

Te vroeg volgens de gemeente omdat ze nog bezig zijn de plannen verder uit te werken. Momenteel zijn ze bezig met de zogenoemde structuurvisie, waarin het ruimtelijk beleid uiteengezet wordt. De komende tijd krijgen belanghebbenden de ruimte om hierover mee te denken, aldus de gemeente. 

Auteurs

Y.V.

Yvonne Verkaik

Redacteur