Gemiddeld een keer per week vindt er een aanvaring plaats tussen twee binnenvaartschepenBijna de helft van die aanvaringen komt door communicatieproblemen omdat schippers niet dezelfde taal spreken. In de binnenvaart geldt nu géén uniforme voertaal. De branchevereniging en verkeersleiders laten aan Pointer weten dat zij voorstander zijn van het invoeren van Engels als officiële voertaal.

Babylonische spraakverwarring in de binnenvaart

Brancheorganisatie BLN Schuttevaer vindt dat er iets moet veranderen om het groeiend aantal aanvaringen tegen te gaan. Beleidsadviseur Bas Struyk: “Er zijn steeds meer gemengde bemanningen. Engels als officiële voertaal zal een bijdrage leveren aan de veiligheid. Het sluit beter aan op de praktijk”.

Internationale bedrijfstak

De binnenvaart is een internationale bedrijfstak van ruim 14.000 schepen. De afspraak is dat schippers communiceren in de taal van het land waar ze varen óf als ze die taal niet machtig zijn, in het Duits. Dat is historisch zo gegroeid omdat de meeste schepen varen op het traject Nederland-Duitsland-Zwitserland. Het gaat om communicatie tussen schepen onderling, maar ook met havenautoriteiten, sluizen of terminals.

Ook de Nationale Nautische Verkeersleiders Opleiding vindt dat er voortaan één taal moet worden gesproken. Andreas Keller, hoofd opleidingen: “Een feit is dat bemanningen steeds minder Duits georiënteerd zijn. We worden ingehaald door de realiteit. En dat is communicatie in het Engels."

Binnenvaart

Aantal aanvaringen in de binnenvaart stijgt door communicatieproblemen

De stuurhut zit vol communicatieapparatuur maar bij de helft van de aanvaringen begrijpt men elkaar niet.

Buitenlands personeel

Door personeelsgebrek komen er steeds meer buitenlandse werknemers. Dat zijn vooral Oost-Europeanen en tegenwoordig ook Filippijnen. Onderzoeksbureau Intergo stelde in februari van dit jaar vast dat sinds 2014 het aantal aanvaringen stijgt en dat die vooral het gevolg zijn van miscommunicatie, geen communicatie of een taalbarrière.

Europese eisen

In 2017 werd een Europese richtlijn opgesteld waarin de eisen voor binnenvaartbemanningen gelijkgetrokken werden. In januari 2022 gaat die richtlijn in. Een belangrijke eis voor toekomstige binnenvaartschippers en -kapiteins is het afleggen van een praktijkexamen waarin communicatie nadrukkelijk aan bod komt. Het was de bedoeling dat er ook een uniforme voertaal zou worden afgesproken, maar dat is nog niet gelukt.

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Makers