15 januari 2018

Verstandelijk beperkte vrouw tekent testament bij notaris

Beschermen we onze groeiende groep ouderen, die steeds langer op zichzelf moeten blijven wonen, wel voldoende?  In onze eerste uitzending over wilsonbekwaamheid vertellen kinderen dat ze zich grote zorgen maken over hun hoogbejaarde vader die door de buurvrouw, een nieuwe vriend of de huishoudster financieel wordt uitgebuit. De tipgevers vragen zich af of hun vader (of moeder) nog wel in staat is om zelf te beslissen over (financiële) zaken. Is hun ouder nog wel wilsbekwaam?

Na deze uitzending krijgen we een tip van Marianne over de rol van de notaris in dit soort zaken. Zij vertelt ons hoe haar hoogbejaarde tante meegenomen wordt naar een notaris om een testament te tekenen. Saignant detail: haar tante is al haar hele leven verstandelijk beperkt.

Auteurs

O.J.

Odette Joosten

Verslaggever