Voor ons onderzoek naar de Overgang op de werkvloer komen we in contact met Miranda Oostenrijk, arbeidsjurist bij DAS. Ze schreef een blog over de overgang en stond afgelopen half jaar alleen al drie vrouwen bij die door de overgang in de problemen kwamen op hun werk. Wat komt zij tegen in haar praktijk en wat zijn haar adviezen?

1. Informeer jezelf over de overgang

Oostenrijk: “Er zijn steeds meer vrouwen actief in het arbeidsproces die klachten ondervinden van de overgang, waarvan het gewoon niet herkend wordt. Soms zelfs niet door henzelf. Dat kan uiteindelijk tot uitval leiden. We hebben het inmiddels over zeker 315.000 vrouwen, waarvan de helft zodanige klachten heeft dat het invloed heeft op het werk. Dit is echt een grote maatschappelijke uitdaging waar iedereen meer over moet weten.”

2. Wees dapper. Doorbreek het taboe

Oostenrijk: “We zitten nog in de voorfase van het doorbreken van het taboe. Dat overgangsklachten een probleem kunnen zijn voor werkende vrouwen wordt inmiddels breed gesignaleerd op de ministeries en door gynaecologen, maar huisartsen, bedrijfsartsen en werkgevers weten nog te weinig. Een oplossing voor het doorbreken van het taboe zit dus voornamelijk in voorlichting, bewustwording en een open communicatiecultuur, waarin vrouwen in de overgangsleeftijd zich veilig voelen om het erover te hebben.”

3. Zorg dat je er op tijd bij bent

Oostenrijk: “Ik heb het afgelopen half jaar twee werknemers met overgangsklachten begeleid naar een einde van hun arbeidsovereenkomst. Ze kwamen er niet meer uit met hun werkgever. Dat is heel zonde. Zowel vrouwen als hun werkgevers moeten op tijd signaleren dat er overgangsklachten spelen, zodat vrouwen niet thuis komen te zitten of langdurig uitvallen.”

231115-Header-Tanja

Tanja viel uit op haar werk: ‘Als dit bekender zou zijn en artsen alerter, dan zouden we veel verzuim kunnen voorkomen.'

'Niemand herkende dit als overgangsklachten.'

4. Gebruik de Arbowetgeving

Oostenrijk: “Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht een veilig en gezond werkklimaat te creëren voor iedereen. De inrichting van de arbeidsplaats, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen en de arbeidsinhoud moeten bijvoorbeeld zoveel als redelijkerwijs mogelijk is aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers worden aangepast. Ook voor vrouwen in de overgang. Wijs je werkgever daarop en denk zelf mee in wat er beter kan.”

5. Schakel de HR-afdeling in

Oostenrijk: “Managers weten te weinig over de overgang. Daar ligt een taak voor HR, maar ook voor bedrijfsartsen om dat misschien wel actief aan te bieden aan werkgevers. Vraag om workshops en voorlichting zodat iedereen geïnformeerd wordt over wat de overgang is en wat je kan doen om uitval te voorkomen. Ook jonge mannelijke leidinggevenden bijvoorbeeld.”

Meer weten? Kijk onze uitzending over vrouwen in de overgang op de werkvloer:

Pointer
25 min 20 s

Opvliegers, spierpijn, mentale problemen... Er komt eindelijk meer aandacht voor overgangsklachten. Bekende Nederlanders maken er podcasts en boeken over, en zelfs op tv en social media wordt erover gesproken. Maar hoe is dat op de werkvloer? In Nederland zijn ongeveer 1,9 miljoen vrouwelijke werknemers van 40 jaar en ouder. Naar schatting 315.000 van hen zitten in de perimenopauze (de periode voordat je menstruatie stopt). En bij zeker de helft (173.000 vrouwen) hebben de klachten invloed op het werk. Kunnen vrouwen daarover praten? Hoe gaan werkgevers en (bedrijfs)artsen ermee om? En zijn klachten niet vrij eenvoudig te behandelen?

Makers