Voor 2050 moeten we allemaal van het gas af, maar die omslag schiet nog niet echt op en gaat bovendien niet zonder slag of stoot. In wijken waar ze nu al bezig zijn met het dichtdraaien van de gaskraan stuiten die plannen soms ook op weerstand van bewoners. 

We krijgen een tip uit de Schiedamse wijk Groenoord binnen voor ons onderzoek Klimaatconflict in de polder. De gemeente wil daar woningen aansluiten op een warmtenet dat gevoed moet worden door de afvalverwerkingscentrale.

Floris Vedder is inwoner van de bewuste wijk en ook zijn woning staat op de nominatie om gasloos te worden. De Schiedammer vindt het goed dat de gemeente zich inzet voor een betere wereld en is ook bereid om daar geld voor neer te tellen, zo legt hij uit. Toch heeft hij grote twijfels of de huidige plannen van de gemeente zijn investering wel waard zijn en of zijn geld niet beter besteed kan worden. Aan isolatie bijvoorbeeld.

Oproep gasloos wonen

We zijn benieuwd naar de ervaringen van bewoners in wijken die nu al van het gas af gaan. Heb je twijfels over de plannen van jouw gemeente of ben je juist blij dat jouw gemeente voortvarend te werk gaat? We horen graag je ervaring!

Geld over de balk

“Wij moeten hiervoor toch tussen de 15.000 en 30.000 euro investeren, onder andere voor de aansluiting op het warmtenet. Dat is een hoop geld,” zo vertelt hij. Vedder is er bovendien niet helemaal zeker van dat het bij dit bedrag blijft en wil niet het gevoel hebben dat hij nu geld over de balk gooit dat hij op een later moment beter had kunnen besteden. “Er wordt in de plannen bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de isolatiestandaard. Het kan dus heel goed betekenen dat we nu heel veel geld investeren en dat we richting 2050 nog een extra investering moeten doen om aan die isolatienormen te voldoen.”

Programma Aardgasvrije Wijken

Ook in andere gemeenten in Nederland is men druk bezig om wijken van het gas af te halen. Het Programma Aardgasvrije Wijken heeft hoge ambities en zet erop in om 50.000 woningen gasloos te maken in 2030. Die staan in 46 zogenoemde ‘proeftuinen’. De plannen in Schiedam maken daar tot teleurstelling van Vedder overigens geen deel van uit. “Dan waren de plannen misschien realistischer geweest,” denkt de Schiedammer.

Toch loopt het in die ‘proeftuinen’ ook nog niet altijd vlot en naar tevredenheid van de bewoners. Begin dit jaar becijferde De Volkskrant dat er in de eerste 2 jaar nog maar 206 woningen van het gas af zijn. En uit een recent tevredenheidsonderzoek blijkt dat de bewoners van de ‘proeftuinen’ ook nog niet overlopen van enthousiasme. Zij beoordelen de aanpak gemiddeld met een 5,3. Dat ligt met name aan de hoge kosten, een lage betrouwbaarheid van de voorgestelde technieken en een gebrek aan keuzevrijheid, zo blijkt uit het rapport.

Voorlopig liever op gas

In Schiedam heeft de gemeenteraad eind vorig jaar akkoord gegeven voor de plannen, de eerste boringen voor het warmtenet zullen ergens in 2022 beginnen. Floris Vedder hoopt dat hij toch onder dit huidige plan uit kan komen, verplicht is meedoen vooralsnog niet. "Als het warmtenet in Groenoord echt het enige alternatief is voor aardgas dat de gemeente ondersteunt dan blijven we desnoods liever op het gas aangesloten, voor de periode dat dat nog kan. En dan kijken we op een later moment nog eens naar de ontwikkelingen en wel geschikte alternatieven."