8 oktober 2016

Ambulance-medewerker: ‘Ik reed weer met spoed naar een bloedneus omdat de meldkamer dat eist’

Na opening van ons dossier spoedzorg krijgen we diverse tips van verontruste mensen over het verdwijnen van eerste hulpposten in hun regio. Maar na een publicatie over het verdwijnen van acute zorg en het tekort aan ambulances op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten komt er een wending in ons onderzoek. We worden overspoeld met mails van ambulancemedewerkers. Volgens hen is er een belangrijke reden voor het gebrek aan beschikbare ambulances, ook in andere regio’s. De manier waarop meldkamers sinds enkele jaren werken zou volgens hen leiden tot veel meer onnodige ritten.

De tipgevers laten ons weten dat de automatische triage-systemen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd ervoor zorgen dat er veel meer ambulances worden uitgestuurd naar 112-meldingen. De meldkamercentralist moet met deze uitvraagsystemen een 112-beller volgens een vast protocol vragen stellen.

Spreken willen een aantal van onze tipgevers wel, maar alleen anoniem. Zij laten ons weten dat kritiek op de werking van de meldkamer niet door het management wordt gewaardeerd.

Volgens de tipgevers worden steeds vaker ambulances uitgestuurd voor ritten die 'niet ambulance waardig zijn'. Dat heeft gevolgen voor het aantal beschikbare ambulances op het moment dat er een zeer urgent spoedgeval is.

Enquête

Naar aanleiding van de ervaringen van onze tipgevers heeft De Monitor een enquête uitgezet onder ambulancemedewerkers en meldkamercentralisten. Daarin wordt het beeld van onze tipgevers bevestigd. Driekwart van de respondenten noemt de invloed van triagesystemen als een ’zeer relevante’ oorzaak voor de toename aan spoedritten.

Auteurs

M.S.

Marjolein Schut

Redacteur