19 september 2018

Belgen mogen onkruid in tuin niet meer bestrijden met chemische middelen

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Bestrijdingsmiddelen

Er is veel discussie over de veiligheid van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Deskundigen en wetenschappers komen er niet goed uit. België neemt ondertussen het zekere voor het onzekere. De regering verbiedt binnenkort de verkoop van het middel aan consumenten. We vragen ons af waarom dit besluit is genomen en nemen telefonisch contact op met Maarten Trybou. Hij is diensthoofd gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen voor het ministerie van Volksgezondheid in België.

Wat is de reden dat glyfosaat over een maand niet meer te koop is in Belgische tuincentra?

Trybou: 'Ik wil deze vraag eerst even nuanceren. Het lijkt nu door de berichtgeving in de media dat alleen glyfosaat (Roundup) verboden wordt. Maar dit is niet het geval. Er is door de ministerraad een besluit genomen dat particulieren alleen nog maar onkruidbestrijdingsmiddelen mogen kopen van een natuurlijke oorsprong. Dus er komt nu een verbod op alle middelen (herbiciden) die synthetisch gemaakt zijn. En daar valt glyfosaat ook onder. Het zou ook niet mogelijk zijn om alleen glyfosaat te verbieden want, dit middel voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden die gesteld worden aan bestrijdingsmiddelen.'

Waarom wordt deze maatregel dan toch genomen? De maatschappelijke discussie gaat toch vooral over het gebruik van glyfosaat?

Trybou: 'Dat klopt wel. Het idee achter dit besluit is om consumenten te stimuleren om natuurlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Om een gedragsverandering op gang te brengen. Maar het is publiek geheim dat het natuurlijk draait om glyfosaat. Dit besluit is een politieke oplossing voor een groeiende weerzin tegen glyfosaat. Het is bekend dat glyfosaat het meest gebruikte middel is om onkruid te verdelgen. Niet alleen door particulieren, maar vooral in de landbouw. Hierdoor zijn er hoge concentraties van dit middel te vinden overal om ons heen. In het oppervlaktewater, het grondwater, in de lucht en in onze voeding. Dit heeft voor veel maatschappelijke onrust gezorgd.'

U houdt zich al jaren bezig met de veiligheid van bestrijdingsmiddelen. Hoe kijkt u naar deze zorgen rondom glyfosaat?

Trybou: 'Glyfosaat is één van de meest veilige pesticiden. Het middel is zodanig weinig giftig dat het geen enkel probleem voor de volksgezondheid en ons leefmilieu oplevert.'

Maar waarom wordt het dan toch verboden voor consumenten om het in hun tuin te gebruiken?

Trybou: 'Het middel heeft inmiddels een negatief imago. Er is een hetze gevoerd in de media en de politiek komt hieraan tegemoet. Maar het is een beslissing zonder wetenschappelijke basis.'

Auteurs

O.J.

Odette Joosten

Verslaggever