Voor het derde jaar op rij publiceren we een dataset met zorgbedrijven die hoge winst hebben gemaakt. Voor de meest recente lijst van 2019 hebben we een aantal keuzes gemaakt waardoor de gegevens nog beter te begrijpen zijn. Je leest hier welke keuzes dat zijn, en wat je vervolgens met deze cijfers kunt doen.

Het grootste verschil ten opzichte van eerdere jaren (2017 en 2018) is dat de lijst een stuk langer is geworden. We hebben eerder ons onderzoek beperkt tot grote zorgbedrijven en BV’s. Dit jaar onderzoeken we ook de kleine zorgondernemers en nemen we elke juridische bedrijfsvorm mee.

Ook laten we de gegevens zien van bedrijven die onder de 10 procent zitten. Daarmee maken we de ingewikkelde lijst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport iets beter te hanteren. Mocht je alle gegevens willen inzien, dan vind je die hier. En hier is ons handzame bestand te vinden.

De jaarrekeningen worden zowel digitaal als in PDF-versie ingediend. Daarnaast moet een accountant de jaarrekening goedkeuren. We zien echter dat bij 10,8 procent van de digitale jaarrekeningen andere winstcijfers staan dan in de papieren versie. Daarom hebben we alle bedrijven die meer dan 10 procent winst maken handmatig gecontroleerd en zonodig aangepast.

De lijst van 2019

De volledige lijst van 2019 is hier te bekijken. Wat als eerste opvalt, is dat we de zorgbedrijven hebben uitgesplitst naar juridische bedrijfsvorm. Hoge winst bij een bv betekent namelijk iets anders dan in een eenmanszaak, VOF of maatschap. Bij die laatste vormen moet het salaris van een bestuurder vaak nog van de winst worden betaald, terwijl dat bij een bv of stichting meestal onder de kosten van de onderneming valt.

Het is belangrijk om te vermelden dat de hoge winst bij deze zorgbedrijven legitiem kan zijn. Het bedrijf kan omzet uit verschillende takken van zorg halen, of externe investeringen ontvangen die de cijfers vertekenen.

Daarnaast hebben we een aantal kolommen toegevoegd. We rekenen uit wat het percentage personeels- en materiële kosten zijn voor die organisatie. Daarnaast hebben we de omzet per FTE berekend. Zodra deze cijfers enorm afwijken van andere organisaties, kan het voor ons interessant zijn om daar naar te kijken. Maar belangrijk om daarbij te vermelden is dat zo’n zorgbedrijf volkomen legitiem te werk kan gaan. Het is enkel een manier om de financiën door een andere bril te bekijken.

We hebben bij de bv’s en overige juridische bedrijfsvormen een kolom toegevoegd waarin we het uitgekeerde dividend in hebben genoteerd. Dat deel van de winst gaat dus niet naar zorg, maar wordt uitgekeerd aan de bestuurders en aandeelhouders van het zorgbedrijf. Wellicht hebben nog meer zorgbedrijven op de lijst dividend uitgekeerd, of heb je een goede tip over een specifiek zorgbedrijf. Mail ons dan op pointer@kro-ncrv.nl.

Dankzij jullie tips heeft het onderzoek naar de zogenaamde Zorgcowboys de afgelopen jaren al geleid tot een aantal resultaten. Het (inmiddels failliete) Rotterdamse zorgbedrijf Naborgh moest zorggeld terugbetalen, nadat we ontdekten dat niet geleverde zorg bij de verzekeraar werd gedeclareerd. Bij Altenastaete (Werkendam en Nieuwendijk) werd eveneens fraude geconstateerd en geld teruggevorderd. En dankzij jullie stem won Pointer samen met Reporter Radio en Follow the Money de journalistieke jaarprijs De Tegel.

Makers