2 april 2021

Illegale opslag gevaarlijk blusschuim was bekend bij toezichthouders – economisch belang ging voor

Dit is een artikel geschreven door Birte Schohaus en Mira Sys van Follow the Money

Op een bedrijventerrein in Doetinchem stonden lange tijd 1300 vaten afgedankt blusschuim weg te rotten. De vervuiler kon redelijk ongestoord zijn gang gaan. Uit een vandaag verschenen rapport – en uit documenten die Follow the Money boven water kreeg – blijkt dat de situatie ernstiger was dan we eerder samen met het onderzoeksplatform Pointer beschreven: toezichthouders hielden de eigenaar van de vaten jarenlang de hand boven het hoofd. Economisch belang ging boven milieurisico’s.

1300 vaten gevaarlijk chemisch afval rotten langzaam weg, op een plek waar er maximaal tien mogen staan, en lekken gevaarlijke stoffen in de bodem. Het klinkt ongelooflijk, maar is waargebeurd. Rienko Rutgers van Rutgers Milieu bv bewaart jarenlang zo’n 200 keer te veel blusschuim op een bedrijventerrein in Doetinchem dat hij huurt van eigenaar Reinoud Arts. Er sijpelt schuim met PFAS uit de vaten, giftige stoffen die vrijwel niet afbreken in de natuur en zich opstapelen in het menselijk lichaam.

Dat die stoffen in het schuim zitten, wordt in 2019 officieel vastgesteld. Maar uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘Onverwerkt blusschuim’ van onderzoeksbureau Pro Facto blijkt dat de verantwoordelijke instanties daar al ver voor 2019 aanwijzingen voor hebben. In een ‘Algemeen Bezoekverslag Handhaving’ van de provincie Gelderland uit 2011 staat: ‘Het voorhanden hebben van PFOS-houdend blusschuim is sinds medio 2011 verboden (Europese richtlijn). [naam] van de Inspectie VROM had gehoord dat [de eigenaar van de vaten, red.] PFOS schuim had ingenomen.’

Wanneer provinciale toezichthouders Rienko Rutgers, de eigenaar van de vaten, daarmee confronteren, beweert hij dat zijn blusschuim geen PFOS bevat. De toezichthouders geloven hem op zijn blauwe ogen en controleren de vaten niet. De reden: het zijn er te veel. Uit hun bezoekverslag: ‘Gezien de grote hoeveelheid aanwezig blusschuim binnen de inrichting (ruim 260 IBC’s) konden wij dit niet controleren. Het PFOS schuim is ook niet van andere blusschuim te onderscheiden.’

Het oordeel van Pro Facto is duidelijk: ‘Van PFOS is al twintig jaar bekend dat het een bedreiging vormt voor milieu en gezondheid. Al in 2006 werd de productie van PFOS-houdend blusschuim in de EU verboden. Het bevoegd gezag had op de hoogte kunnen (en moeten) zijn van de risico’s die blusschuim voor het milieu met zich meebrengt.’

Meer weten? Lees hier het hele artikel op de site van Follow The Money

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Auteurs

O.J.

Odette Joosten

Verslaggever