Compensatienatuur

Wat betekent dat eigenlijk, compensatienatuur? Zijn dat een paar extra fruitbomen voor de das naast een bouwplaats? In beschermde natuur bouwen of er economische activiteiten ontplooien, mag in principe niet. Tenzij er geen alternatief is en er een groot openbaar belang is. Vaak moet het verlies van beschermde natuur dan worden gecompenseerd. Maar natuur compenseren blijkt nog een lastig opgave.  
Uitzending Compensatienatuur
| Uitzending

Is een oud bos te vervangen door nieuwe natuur?

Bos gekapt en vleermuizen verdwenen: komen ze ooit nog terug?

Vleermuiskast
| Artikel

Bos gekapt en vleermuizen verdwenen: komen ze ooit nog terug?

Hoe een uniek stukje natuur moest plaatsmaken voor de expansiedrift van een autofabrikant

Grootoorvleermuis in natuurcompensatiegebied
| Artikel

De provincie Limburg controleerde niet op nieuw aangelegde natuur na schade door bouwprojecten

Is de kwaliteit van nieuw aangelegde natuur wel op orde?

Nest met jonge buizerds
| Artikel

Zijn de buizerds en haviken in de Hoeksche Waard vogelvrij door bomenkap?

Dit compensatiebos voor beschermde roofvogels staat er (deels) nog. Maar voor hoe lang?

Paal met vleermuizenkast in voormalig Sterrebos in Limburg
| Opnieuw relevant

Het verlies van beschermde natuur compenseren klinkt goed, maar werkt het ook in de praktijk?

Nestkasten voor uilen en kunstmatige dassenburchten in ruil voor gekapt bos