Bekijk meer artikelen over: Gezondheid en zorg

Hospice: kwaliteit in de laatste levensfase

In Nederland bestaan ongeveer 250 hospices waar palliatieve zorg wordt verleend aan mensen die binnen enkele maanden of weken hun laatste adem uitblazen. Er zijn 12.000 geregistreerde vrijwilligers, zij vormen meestal 'het kapitaal' van het hospice. Ze ondersteunen verpleegkundigen en staan patiënten, familieleden en mantelzorgers bij in de laatste levensfase.

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de zorg in hospices?  In hoeverre nemen vrijwilligers zorgtaken op zich die eigenlijk verpleegkundigen horen te doen? En wie houdt hier toezicht op?

Dit onderzoek is in handen van

J.C.

Justus Cooiman

Verslaggever
L.A.

Leontien Aarnoudse

Redacteur