Uithuisgeplaatste kinderen

Pleeggezinnen zijn hard nodig om kinderen op te vangen. Maar er is in Nederland al jaren een groot tekort. Hierdoor komen kinderen op wachtlijsten of blijven ze langer dan nodig in de gesloten opvang. Pleegzorg Nederland streeft naar 3500 nieuwe pleeggezinnen per jaar. Maar dat aantal wordt steevast niet bereikt.  Opvallend: jaarlijks stoppen ruim 2000 gezinnen er mee. Vorig jaar waren dat er bijna net zoveel als het aantal nieuwe aanmeldingen van pleegouders. Hoe kan dit?

Makers