21 januari 2019

Plan kernenergie VVD ‘zo dood als een dodo’

Is het plan van de VVD om kernenergie nieuw leven in te blazen te realiseren vóór 2030, oftewel: kan het als alternatief dienen voor de klimaatplannen die nu voorliggen? Nee, stelt PvdA-Kamerlid William Moorlag in ons onderzoek Klimaatconflict in de polder. De VVD mag in onze uitzending dan stellen drie scenario’s voor kernenergie concreet uit te werken, Moorlag blijft erbij dat het plan niet meer dan een ‘CO2-ballon’ is.

In onze uitzending van gisterenavond pleitte VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz nogmaals voor kernenergie, zelfs als dat ten koste zou gaan van plannen met windenergie. Volgens Moorlag dient het plan enkel om ‘zand in de tandwielen te strooien van het klimaatakkoord’. Moorlag twijfelt aan de groene ambities van de VVD, ook al wil dat kabinet als het 'groenste kabinet ooit' de geschiedenis in gaan. ‘Ik denk dat die overtuiging niet zo groot is bij de VVD’.

Bedrijfsleven

Een teken aan de wand was volgens Moorlag dat geen enkele commerciële partij die zitting had aan de klimaattafels kernenergie als optie heeft voorgesteld. ‘En dat bedrijfsleven was heel royaal vertegenwoordigd. De VVD is nogal een partij die zich baseert op het marktdenken en de oren laat hangen naar het bedrijfsleven. Maar vanuit de markt is er geen enkel initiatief om een kerncentrale te ontwikkelen.’

VVD-minister Wiebes

Daarnaast wijst Moorlag op de brief van VVD-minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), waarin hij schrijft dat kernenergie geen realistische optie is voor 2030. Vanwege de lange voorbereidingsprocedure en de duur van de bouw van een kerncentrale zou deze niet operationeel kunnen zijn in 2030. Overigens schrijft Wiebes ook: 'Verschillende studies laten voor 2050 zien dat kernenergie een kosteneffectieve mogelijkheid kan zijn en dat een positieve business case op lange termijn tot de mogelijkheden kan behoren.'

Maar als het aan Moorlag ligt worden er ook na 2030 geen nieuwe kerncentrales gebouwd in Nederland. ‘In een dichtbevolkt land als Nederland – ook al is de kans op een ongeluk klein – de gevolgen zouden heel groot zijn, hele gebieden zouden onbewoonbaar raken.’

Alles opgeteld blijft Moorlag erbij dat de plannen van de VVD van meet af aan niet serieus te nemen waren. ‘Of zoals ze in Engeland zeggen: ‘As dead as a dodo’ (‘Zo dood als een dodo’).

‘Geen kerncentrale in Groningen’

Er zijn drie gebieden aangewezen voor de eventuele bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland: Het Zeeuwse Borssele, de Maasvlakte en de Groningse Eemshaven. In onze uitzending lieten we zien dat in Groningen vrijwel niemand daarop zit te wachten, zelfs de provinciale VVD niet. Moorlag onderhandelde eerder als gedeputeerde in Groningen voor de compensatie van aardbevingsschade door de gaswinning. Hij pleit nu voor het schrappen van de Eemshaven als aangewezen gebied voor een kerncentrale. ‘Groningen gaat al genoeg gebukt onder de problemen van de gaswinning. De mentale rek is er helemaal uit in Groningen.’

Auteurs

S.L.

Sietze van Loosdregt

Samensteller tv