Een eigen recreatiewoning in de natuur is hot. De vraag naar vakantiehuisjes lijkt onverzadigbaar. In 2020 werden ruim 7300 recreatiewoningen in Nederland verkocht, 70 procent meer dan het jaar daarvoor. Maar wat betekent die oververhitte recreatiemarkt voor de natuur?

Recreatiegiganten als Droomparken en Roompot staan te trappelen om strandhuisjes te bouwen en recreatieparken uit de grond te stampen. Maar voor de natuur en de rust in de streek zijn de uitdijende recreatieparken slecht nieuws, vindt Wim van der Poel, secretaris van vereniging Het Zijper Landschap.

Wim woont in Groote Keeten, van oudsher een agrarisch dorp aan de Noordzeekust tussen Callantsoog en Julianadorp. Nog geen 180 mensen wonen er. Maar in het hoogseizoen, met de komst van toeristen, stijgt de drukte nu al flink. En dan zijn er ook nog plannen voor nieuwe recreatieparken.

Ligging Groote Keeten

Bouwlocaties in bollenlandschap

Wim: “We hebben hier een duingebied dat loopt van Den Helder tot aan Petten. Een Natura 2000 gebied.” Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. “In het gebied achter en grenzend aan die beschermde duinen, zie je steeds meer bouwactiviteiten.”

Wim doelt onder meer op de komst van het Boskerpark, een nieuw te bouwen recreatiepark in de Boskerpolder. Droomparken wil in het gebied, dat hemelsbreed 2 kilometer van het strand ligt, ruim 300 recreatiewoningen neerzetten. “Het project zit in een eindfase en mijn verwachting is dat ze dit jaar gaan bouwen.”

Zonder slag of stoot ging dat niet. De plannen voor het Boskerpark bestaan al zo’n 25 jaar, maar protesten en juridische procedures van met name van Het Zijper Landschap, hielden de bouw van recreatiewoningen in dit kwetsbare natuurgebied tot nog toe tegen. Maar er lijkt er geen ontkomen meer aan, sinds de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord onlangs bepaalde dat in deze situatie geen natuurvergunning nodig is. Wim: “Dat kan ‘groen licht’ betekenen om de vrachtwagens vol te laden en te starten met de bouw.”

Stikstofprobleem

Een groot probleem voor natuurgebieden is dat de stikstoflast nu al te hoog is, waardoor sommige planten- en diersoorten verdwijnen. De bouw van nieuwe vakantiewoningen en de aanleg van wegen in de Boskerpolder en de komst van meer mensen en verkeer zal nog meer stikstofuitstoot geven. Desastreus voor beschermde natuurgebieden in de omgeving, vindt Wim. “Het duingebied en het Zwanenwater bij Callantsoog zijn erg gevoelig voor de stapeling met stikstof. Vijfmaal de norm wordt daar nu al gemeten. Als je zo’n natuurgebied moet beheren en onderhouden heb je je handen vol en wordt het zo langzamerhand een onmogelijke zaak.”

Bouwen in natuurgebieden illustratie

Slapen in natuurgebied: mooie ervaring of verstoring natuur?

Lokale bevolking Noord-Holland strijdt tegen een camping met verblijfsrecreatie in Natura 2000-gebied het Twiske.

Procedures tegen Boskerpark

Mensen in het dorp zijn verdeeld over de aanleg van het Boskerpark en andere recreatieparken in de regio. “Ik denk dat in het dorp de verhouding fifty fifty is. 50 procent zegt: niet doen. En de andere 50 procent zegt: laat die parken maar komen. Er zijn heel veel mensen die zelf verhuren in de zomer. De ondernemersgeest zit nog een beetje in het DNA van de mensen die hier wonen. Vanuit die gedachte staan ze daar niet allemaal onwelgevallig tegenover.”

Het Zijper Landschap heeft wél grote bezwaren tegen de komst van het Boskerpark. “De natuur staat onder druk, met name in de Natura 2000 gebieden. Daarom wil je dit soort ontwikkelingen niet hebben. En naar aanleiding van de overschrijding van de uitstoot van stikstof heeft de Raad van State in een eerdere zaak gezegd: dit mag niet. En toch gebeurt het overal.” Ook de komst van 80 strandhuisjes in de kustzone bij Petten wist Het Zijper Landschap samen met de stichting Duinbehoud bij de Raad van State aan te vechten en vooralsnog tegen te houden. Camping Corfwater, een camping in Petten die wordt omgevormd tot een recreatiepark met 150 recreatiewoningen, staat ook procedures te wachten, verwacht Wim.

Vinger in de pap bij gemeenten

“Als je kijkt naar het gebied van Groote Keeten tot en met Petten, dan zie je dat er met goedkeuring van de gemeente steeds meer wordt geïnvesteerd in recreatie en in de bouw van recreatieparken.” De massaliteit van het toerisme heeft grote gevolgen voor de lokale gemeenschappen, vindt Wim. “Als het Boskerpark er is, lopen hier straks zomaar 3000 toeristen rond op 180 vaste bewoners. Het zijn er nu al in de zomer zo’n vijftienhonderd of meer. En dat gaat ook gebeuren in andere plaatsen waar dezelfde ontwikkelingen plaatsvinden, zoals Petten, Callantsoog en Sint Maartenszee.”

Grote ontwikkelaars hebben volgens Wim steeds vaker een flinke vinger in de pap bij gemeenten bij de realisatie van de parken. “Gemeenten doen liever geen zaken met allerlei kleine spelers. Liefst slaan ze een grote klap met Roompot, Droomparken of anderen. De gemeente krijgt dan al gauw te maken met voorwaarden die de ontwikkelaars stellen." Wim: “Nee zeggen tijdens het ontwikkeltraject wordt dan erg moeilijk voor gemeenten.” Financiële claims van ontwikkelaars voor projecten die niet doorgaan kunnen enorm in de papieren gaan lopen. “Zo schat wethouder Beemsterboer (gemeente Schagen, red.) het verlies van het (eventuele) niet doorgaan van het Boskerpark inmiddels op 1 miljoen euro.”

Oproep

Zijn er in jouw omgeving plannen voor nieuwe recreatiewoningen vlakbij een beschermd natuurgebied? Spelen daar ook problemen met stikstofuitstoot? Laat het ons weten!

Makers