15 oktober 2017

Bestuurders geven meer voorrang aan economie dan aan natuurbeheer

Bekijk meer artikelen over: Klimaat en duurzaamheid Bekijk meer artikelen over: Dier en bouw

Bewoners, natuur- en milieugroepen trekken meer aan de bel omdat wettelijk beschermde diersoorten worden bedreigd. Steeds vaker doen zij een verzoek tot handhaving omdat de Wet natuurbescherming mogelijk is overtreden. Tien jaar geleden werden 111 van dit soort verzoeken ingediend, in 2016 staat de teller al op 461. Dit blijkt uit cijfers die De Monitor heeft opgevraagd bij het ministerie van Economische Zaken voor ons dossier Dier en Bouw. In de uitzending van zondag 15 oktober is te zien dat lokale en provinciale bestuurders eerder voorrang geven aan de economische ontwikkeling van hun regio dan aan het beschermen van zeldzame diersoorten.

Door economische activiteiten en bouwwerkzaamheden kunnen vleermuizenuilenzandhagedissen en andere beschermde dieren worden verjaagd omdat hun leefgebied wordt aangetast. Dit leidt regelmatig tot conflicten met natuurbeschermers.

Kennis natuurwet onvoldoende

1 Januari is de Wet natuurbescherming ingegaan die de oude Flora- en Faunawet vervangt. De uitvoering en handhaving van de wet is sinds dit jaar verschoven van het Rijk naar provincies en gemeenten. Maar bij -met name- kleine gemeenten schiet de kennis tekort om de wet goed toe te passen. Vaak hebben zij geen ecologen in dienst. Gevolg is dat gemeenten té makkelijk vergunningen afgeven voor bouwwerkzaamheden. Ook verzuimen zij de vergunningsaanvrager er op te wijzen dat natuuronderzoek nodig is als vermoed wordt dat er beschermde diersoorten leven op zijn bouwperceel. Dat natuuronderzoek is belangrijk. Als er inderdaad beschermde dieren voorkomen, mag alleen gebouwd worden als daar ook een ontheffing voor wordt verleend.

Natuurbeschermers bedreigd

Het té snel afgeven van vergunningen kan leiden tot hoog oplopende conflicten tussen bouwers en natuurbeschermers. De Monitor sprak met diverse natuurbeschermers die werden bedreigd nadat zij een handhavingsverzoek hadden gedaan. Zo’n verzoek kan namelijk leiden tot vertragingen van de bouw, (tijdelijke) bouwstops en zorgen voor grote financiële strops voor opdrachtgevers. Dat wordt natuurbeschermers vaak niet in dank afgenomen.

Auteurs

M.S.

Marjolein Schut

Redacteur