Compensatienatuur

Wat betekent dat eigenlijk, compensatienatuur? Zijn dat een paar extra fruitbomen voor de das naast een bouwplaats? In beschermde natuur bouwen of er economische activiteiten ontplooien, mag in principe niet. Tenzij er geen alternatief is en er een groot openbaar belang is. Vaak moet het verlies van beschermde natuur dan worden gecompenseerd. Maar natuur compenseren blijkt nog een lastig opgave.  

Een bekend voorbeeld is de Maasvlakte 2. In 2008 mocht de Rotterdamse haven in dit Natura 2000-gebied uitbreiden omdat de natuur elders gecompenseerd zou worden. Maar in de zomer van 2022 - 14 jaar later - stapten natuurorganisaties naar de rechter omdat er volgens hen van natuurcompensatie geen sprake is.  

De Algemene Rekenkamer concludeert in een kritisch rapport uit 2014: “Het schort nog steeds aan voldoende toezicht op de naleving van de natuurcompensatieplicht”. Omdat de verantwoordelijkheid voor dit toezicht nog niet goed is geregeld, blijft het volgens het instituut onduidelijk of natuurcompensatie ook leidt tot blijvende vervanging van de aangetaste natuur. 

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Meer over dit onderzoek

Uitzending Compensatienatuur
| Uitzending

Is een oud bos te vervangen door nieuwe natuur?

Bos gekapt en vleermuizen verdwenen: komen ze ooit nog terug?

Vleermuiskast
| Artikel

Bos gekapt en vleermuizen verdwenen: komen ze ooit nog terug?

Hoe een uniek stukje natuur moest plaatsmaken voor de expansiedrift van een autofabrikant

Grootoorvleermuis in natuurcompensatiegebied
| Artikel

De provincie Limburg controleerde niet op nieuw aangelegde natuur na schade door bouwprojecten

Is de kwaliteit van nieuw aangelegde natuur wel op orde?

Verkenning Research Opnames Uitzending

Oproep

We zoeken goede en slechte voorbeelden van compensatienatuur

Heb jij ervaring met natuurcompensatie? Ken je een plek waar dit heel succesvol is of juist enorm is mislukt? We horen graag van je!

Deel jouw verhaal

Makers