Niet alleen in steden, ook in dorpen zijn nauwelijks betaalbare starterswoningen te vinden, blijkt uit ons onderzoek ‘Starter zoekt bouwgrond’. Daarom proberen steeds meer jongeren zelf een stukje grond te bemachtigen om hun eigen woningen te bouwen. Maar grond is schaars en duur en projectontwikkelaars met een grotere zak geld liggen op de loer.  

Sjoerd-Sietze Zwaan en Tjerk van der Pol uit het Friese Stavoren moeten hun teleurstelling nog verwerken. Al hun hoop was gevestigd op een perceel landbouwgrond dat te koop stond. Plan van de jongeren was om als zelfbouwer 40 à 50 woningen op de grond te realiseren. In een ultieme poging het perceel te bemachtigen, werd in allerijl de stichting ‘Met mekar voor Staveren’ opgericht. Die deed een appèl op alle bewoners van het kleine stadje om geld te doneren in de vorm van een lening. “Binnen anderhalve week hadden we ruim 6 ton te pakken”, vertelt initiator van de inzamelingsactie Jan de Groot.

starters Sjoerd en Tjerk uit Stavoren

Op de valreep werd een bod uitgebracht bij de makelaar die de grond namens een particuliere eigenaar verkocht, in de hoop dat die hun bod zou accepteren. Maar zover kwam het niet. Een projectontwikkelaar, die al eerder woningen had gebouwd in Stavoren pal naast dit perceel, bood flink meer en ging er met de grond vandoor. Jan: “Het was echt balen toen we dat hoorden dat we niet genoeg geboden hadden.”

Wat is zelfbouw?

Zelfbouw houdt in dat een groep mensen een bouwkavel verwerft en zelf bepaalt wat er gebouwd wordt en met welke architect, adviseurs en aannemer daarbij wordt samengewerkt. Het is goedkoper dan gewone bouw, omdat zelfbouwers alleen de kostprijs betalen en er geen winst wordt gemaakt. Zelfbouwers verenigen zich meestal in een CPO, wat staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Krimp achterhaald

In veel dorpen is het afgelopen decennium niet of nauwelijks bijgebouwd. Dat heeft te maken met de naweeën van de financiële crisis die in 2008 begon. In de jaren van economische malaise werd, vooral in meer afgelegen regio’s een krimp van de bevolking voorspeld omdat jongeren zouden wegtrekken.

Maar inmiddels is het tij helemaal gekeerd. De economie floreert en ook in noodlijdende regio’s is in veel sectoren weer volop werk. Jongeren willen steeds vaker in of in de nabijheid van hun geboortedorp blijven wonen, maar daar is de woningmarkt niet op ingespeeld. Bestaande woningen zijn vaak te duur voor koopstarters en nieuwbouw loopt achter bij de vraag. Gemeenten, zoals het Limburgse Gulpen-Wittem, zijn vaak behoedzaam met de bouw van grote aantallen starterswoningen, huiverig als zij zijn om in de toekomst leegstand te krijgen.

Gevolg is dat bijvoorbeeld in Mechelen, wat onder Gulpen-Wittem valt, geen betaalbare starterswoningen te vinden zijn. Dat komt ook omdat woningen in pittoreske dorpen als Mechelen in trek zijn bij huizenkopers uit het westen die meer rust en ruimte willen, of die een tweede woning kopen voor vakanties. Zij prijzen lokale starters vaak uit de markt door flink te overbieden met de overwaarde van hun huis.

Dame kijkt naar verkocht en verhuurd borden

Koop van tweede woningen neemt toe: kan de gemeente dit stoppen?

Starters en doorstromers maken steeds minder kans op koopwoningen in kleine steden en dorpen waar veel tweede woningen zijn. Wat kunnen gemeente hiertegen doen?

Zelfbouw gaat niet vanzelf

Starter Kyle Klinkenberg woont nog steeds bij zijn ouders thuis in Mechelen: “De huizen die je vindt, worden met veel geld overboden. Voor starters is het hier onmogelijk om een huis te vinden.” 5 jaar geleden nam een groep van achttien alleenstaanden, stellen en gezinnen, waaronder Kyle, zelf het heft in handen en richtte de CPO Mechelen op. Plan is om aan de buitenrand van Mechelen 18 woningen in eigen beheer te laten bouwen. Volgens Thom Lindelauf, voorzitter van de zelfbouwgroep, zijn er voor starters weinig alternatieven: “Als wij in ons dorp willen blijven wonen, dan moeten wij er ook zelf iets voor doen, want wij kunnen die woningen niet betalen hier in het dorp.”

Aanvankelijke bouwlocatie zelfbouwers Mechelen

Vanzelf gaat dat niet. De gemeente ondersteunt weliswaar de zelfbouwplannen, maar vroeg de jongeren om zelf een bouwlocatie te zoeken en dat blijkt niet eenvoudig. Zo hebben de buren bezwaren gemaakt tegen de beoogde locatie langs de doorgaande weg en moeten zij mogelijk uitwijken naar een locatie verder van de weg af en daardoor extra kosten maken voor onder meer de aanleg van wegen. Ook moeten de starters betalen voor natuurcompensatie omdat de locatie net in het buitengebied ligt.

Groep starters uit Limburgse Mechelen

Groep starters wil zelf woningen bouwen, maar loopt tegen veel obstakels op

Zelf je starterswoning bouwen? In Mechelen zijn ze al jaren bezig.

Dollartekens in de ogen

Ook starter Marit Gorter (27) uit het Drentse Dwingeloo, hoopt samen met andere starters een lapje grond te vinden in het dorp. “Het is heel lastig om hier een woning te bemachtigen. Daarom zou ik heel graag zelf willen bouwen.”

Kaart Nederland met plaatsen Stavoren, Dwingeloo en Mechelen

Zover is het nog lang niet. Ook in haar geval is het vinden van een stuk grond een groot struikelblok. Marit: “De gemeente staat er wel voor open, maar zegt: kom maar met een stuk grond en een goed plan.” De gemeente Westerveld, waar Dwingeloo onder valt, heeft geen grond in eigen bezit en dus is zij overgeleverd aan een particuliere grondbezitter. Marit: “Ik heb wat lijntjes lopen met grondeigenaren, maar het is heel lastig, want mensen hebben dollartekens in de ogen.”

Starters als Marit kunnen geen betaalbare woning in Dwingeloo vinden

Starter Marit trekt aan de bel: in haar dorp is sinds 2014 geen enkel huis bijgebouwd

Starters in Dwingeloo eisen dat de gemeente betaalbare woningen bouwt.

Marit weet dat het ook anders kan. Zij werkt als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening in Dalfsen (provincie Overijssel), een gemeente die in tegenstelling tot haar eigen gemeente actief grond aankoopt en beschikbaar stelt aan groepen zelfbouwers. Dalfsen maakt daarbij gebruik van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Wet voorkeursrecht gemeenten (WvG)

Bij nieuwbouwplannen moet vaak de bestemming van de grond gewijzigd worden, bijvoorbeeld van landbouwgrond naar een woonbestemming. Als deze plannen bekend worden, loopt de gemeente het risico dat projectontwikkelaars de grond opkopen en bij doorverkoop aan de gemeente de hoofdprijs vragen. Op basis van de Wet voorkeursrecht kunnen gemeenten gebieden aanwijzen waar zij het eerste recht van koop hebben, als de grondeigenaar besluit de grond te verkopen.

Stavoren: geen voorrang lokale starters

Hoe de plannen van de projectontwikkelaar in Stavoren voor Tjerk en Sietze uitpakken, moet de toekomst uitwijzen. De projectontwikkelaar die de kavel heeft gekocht, heeft inmiddels laten weten naast 2 onder-een-kap-woningen en vrije kavels ook 12 starterswoningen te bouwen. Maar volgens Sjoerd en Tjerk zijn er in Stavoren veel meer jongeren die een starterswoning willen kopen. Ze zijn er ook niet gerust op dat de starterswoningen die de projectontwikkelaar wil bouwen ook echt betaalbaar worden.

En wie zegt dat die starterswoningen uiteindelijk ook bij Sjoerd, Tjerk en andere starters terecht komen? De gemeente Súdwest-Fryslân, waar Stavoren onder valt, hanteert namelijk geen voorrangsbeleid voor lokale woningzoekenden, zoals bijvoorbeeld wel al in Zaanstad gebeurt. Die gemeente loopt alvast vooruit op een wet die in de maak is om bewoners uit eigen stad of dorp of mensen met een economische binding aan Zaanstad voorrang te geven bij nieuwbouwwoningen. Dus met een beetje pech staan zij alsnog met lege handen als de woningen in de verkoop gaan. Sjoerd: “Er is nu absoluut geen regelgeving die ervoor zorgt dat wij als starters voorrang kunnen krijgen op mensen die bijvoorbeeld tweede woningen willen kopen.”

De uitzending ‘Starters zitten aan de grond' is 27 maart te zien op NPO2 om 22:10 uur.

Oproep

Ben je starter en worden er in jouw gemeente geen betaalbare woningen gebouwd? Weet jij of jouw gemeente wel/niet actief is met het aankopen van grond voor starterswoningen? Ben je professional en wil je reageren? Meld je dan bij ons.

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Makers