Plaagdieren

In 2023 mogen particiulieren geen rodenticiden - gif tegen ratten en muizen - meer kopen. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen denkt dat er hierdoor ratten- en muizenplagen gaan ontstaan. In verschillende steden is het aantal rattenmeldingen de afgelopen jaren al toegenomen. Wij duiken in de plaagdierverhalen. Neemt de rattenoverlast echt toe? Hoe komt dat? En vooral: wat valt er aan te doen?